Ronald Wallista Turun kauppakorkeakoulun Senior Fellow

21.05.2015

Dr. Ronald Wall (Erasmus University Rotterdam) on nimitetty Turun kauppakorkeakoulun vanhemmaksi asiantuntijaksi ajalle 1.4.2015‒31.3.2017.

Ronald Wall on talousmaantieteilijä ja kaupunkisuunnittelija, joka työskentelee Erasmus-yliopiston IHS-instituutissa (The Institute for Housing and Urban Development Studies) kaupunkien kilpailukykyyn ja resilienssiin keskittyvän yksikön johtajana. Wallilla on taustallaan mielenkiintoinen akateeminen ura, jossa yhdistyvät sekä käytännön työ että tutkimus arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun parissa.

Wall tekee tiivistä yhteistyötä Turun kauppakorkeakoulun talousmaantieteen tutkijoiden kanssa. Yhteiset tutkimusteemat liittyvät yritysmaantieteeseen globaalisti toisiinsa yhdistyneiden tuotanto-, jakelu- ja innovaatiosysteemien kontekstissa. Talousmaantieteen professori Päivi Oinas kertoo, että tutkimusyhteistyö luo yhteyksiä talousmaantieteen, kaupunkitutkimuksen ja kansainvälisen liiketoiminnan tutkimuksen välillä. 

‒ Globaali etelä on lisääntyvästi integroitumassa maailmantalouteen, mikä näkyy globaaleissa investointivirroissa. Tutkimuksessa analysoidaan laajojen tilastoaineistojen perusteella suorien ulkomaisten investointien verkostoja ja tunnistetaan kehittyvien maiden nousevia kasvukeskuksia, joissa tarkastellaan monikansallisten yritysten sijaintitekijöitä ja sekä niiden toiminnan vaikutuksia urbaaneihin prosesseihin.

Tutkimus tuottaa uutta tietoa monikansallisten yritysten toiminnasta kehitysmaiden nousevissa kaupunkikeskuksissa ja siitä minkälaisia mahdollisuuksia tai esteitä ne luovat alueelliselle sosioekonomiselle kehitykselle. Tutkimus täydentää vallitsevaa talousmaantieteellistä tutkimusta tarkastelemalla globaalin pohjoisen sijasta globaalissa etelässä tapahtuvia kehitysprosesseja.

>> Lisätietoa Ronald Wallista

Lisätietoja yhteistyöstä:
professori Päivi Oinas, paivi.oinas@utu.fi, p. 050 502 7083

Luotu 21.05.2015 | Muokattu 21.05.2015