Seitsemälle Turun yliopiston maisteriopiskelijalle kannustusapurahaa pro gradu -tutkielmiin

20.01.2022

Turun kaupunki on myöntänyt kymmenen kannustusapurahaa kaupungin kehittämiseen liittyviin pro gradu -tutkielmiin. Apurahan saaneet opinnäytteet edustavat laajasti eri oppiaineita. Turun yliopistosta 2000 euron suuruisen apurahan sai seitsemän maisterivaiheen opiskelijaa.

Kannustusapurahan saaneet opiskelijat ja graduaiheet valittiin kaupungin järjestämässä kilpailussa. Apurahoista seitsemän myönnettiin Turun yliopiston ja kolme Åbo Akademin opiskelijoille.

– Graduni valinta apurahan saajaksi on mielestäni jo iso tunnustus siitä, että aihetta pidetään tärkeänä ja tutkimisen arvoisena, kiittelee Kupittaan siirtolapuutarhojen merkityksiä analysoinut etnologian graduntekijä Mona Siro.

– Apurahan turvin voin paremmin keskittyä gradun kirjoittamiseen ja keskittää aikaani tätä työtä varten, kertoo hoitohenkilökunnan tutkimustiedon käyttöä tutkinut ja hoitotiedettä opiskeleva Tuula Mattila.

Graduapuraha on myös suuri kunnianosoitus kansainväliselle opiskelijalle.

–  Tämä apuraha on erittäin tärkeä, koska se osoittaa, että Turun kaupunki pyrkii tukemaan kansainvälisiä opiskelijoita ja on kiinnostunut kuulemaan meidän mielipiteitämme. Olen iloinen, että Turun kaupunki pyrkii kehittämään kansainvälistymistä. Minulle tämä on iso motivaattori ja vahvistaa sitä, että olen oikealla tiellä, iloitsee Turun kansainvälisten opiskelijoiden tulevaisuuskuvia tutkinut tulevaisuuden tutkimuksen opiskelija Anna Ryzhova.

Yllä mainittujen aiheiden lisäksi apurahan saaneiden opiskelijoiden graduissa käsitellään muun muassa Turun toriparkkia pitkittyneenä kaupunkikehityskonfliktina, yritysfuusioita työntekijöiden näkökulmasta, turkulaista musiikkialakulttuuritoimintaa sekä tekoälyn hyödyntämistä parkkitilojen käytön tehostamisessa.

– Pitkittynyt koronapandemia näkyi jossain määrin tarjotuissa aiheissa, kertoo Turun kaupungin tutkimusjohtaja Sampo Ruoppila.

Turun yliopistossa apurahan saivat:

  • Monica Ailio: Turun Toriparkki – poliittiset ja taloudelliset syyt Turun Toriparkin rakentamisen pitkittymiseen vuosina 1993–2018 (poliittinen historia)
  • Kalle Karjalainen: Matalan kynnyksen esiintymistilojen puutoksen vaikutus turkulaiseen musiikkialakulttuuriin 2020-luvulla (musiikkitiede)
  • Noora Launonen: Sijainnin merkitys asuntomarkkinoilla Covid-19-pandemian myötä (taloustiede)
  • Tuula Mattila: Hoitohenkilökunnan tutkimustyön tekeminen ja tutkimustiedon käyttö (hoitotiede)
  • Lotta Nurola: Sosiaalityöntekijöiden työhyvinvointi etätyön kontekstissa - Turun kaupungin aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijöiden kokemuksia (sosiaalityö)
  • Anna Ryzhova: The images of the future: how current international students of Turku's higher education institutions see themselves in the year 2030 (tulevaisuuden tutkimus)
  • Mona Siro: Kallis viheralue tiivistyvän kaupungin puristuksissa. Kulttuurianalyyttinen tutkimus Kupittaan siirtolapuutarhasta 2000-luvulla (etnologia)
Luotu 20.01.2022 | Muokattu 20.01.2022