Etualalla suihkulähteen soihtu palamassa, taka-alalla Turun yliopiston päärakennus.

Seitsemän uutta kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen akatemiahanketta Turun yliopistoon

26.05.2021

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta (KY) on myöntänyt lähes 30 miljoonan euron rahoituksen 59 akatemiahankkeelle. Turun yliopistoon akatemiahankkeen rahoitus myönnettiin seitsemälle tutkijalle.

Akatemiahankerahoitus myönnetään neljäksi vuodeksi. Kulttuurin ja yhteiskunnan toimikunta pitää tärkeänä, että akatemiahankkeissa työskentelee eri tutkijanuran vaiheessa olevia tutkijoita. Pääpaino on kuitenkin väitöksen jälkeisen tutkijanuran edistämisessä.

Akatemiahanke on kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan tärkein rahoitusmuoto tutkimuksen vaikuttavuuden ja uudistumisen edistämiseksi. Tutkimussuunnitelman korkean tieteellisen laadun ohella toimikunta painottaa rahoituspäätöksissä erityisesti sellaisia akatemiahankkeita, joissa korkea laatu yhdistyy vahvaan akateemiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja/tai tieteen uudistumiseen.

– KY-toimikunnan päätöksentekoa akatemiahankehaussa ohjasivat tänäkin vuonna rahoitettavien tutkimusryhmien kansainvälisen vertaisarvioinnin kautta todettu laatu, vaikuttavuus ja kyky uudistaa tiedettä. Samalla toimikunta kiinnitti myös huomiota edustamiensa tieteenalojen moninaisuuteen pyrkien rahoittamaan laajasti eri tutkimusalueita, sanoo toimikunnan puheenjohtaja, professori Sami Pihlström Suomen Akatemian tiedotteessa.

Turun yliopistoon rahoitusta seitsemälle hankkeelle

Turun yliopistoon kilpailtuja akatemiahankkeiden rahoituksia myönnettiin seitsemälle tutkijalle yhteensä lähes 2,9 miljoonalla eurolla.

Tutkimuspäällikkö Otto Latva on yksi rahoituksen saaneista tutkijoista. Hän johtaa hanketta, jossa selvitetään ihmisten suhdetta Itämeren muuttuvaan biodiversiteettiin. Hankkeessa tarkastellaan historian-, kielen- ja kulttuurintutkimuksen sekä paleoekologian näkökulmista ihmisten suhdetta kadonneisiin, uhanalaisiin ja saapuneisiin merieläimiin ja -kasveihin.

Hankkeen tavoitteena on selvittää, kuinka ihmiset ovat havainneet ja kokeneet meribiodiversiteetin muutokset pitkällä aikavälillä, ja kuinka nämä muutokset ovat vaikuttaneet ihmisten näkemyksiin ja mielipiteisiin meri- ja saaristoympäristöstä. Hanke tuottaa työkaluja muun muassa ympäristösuunnitteluun.

Turun yliopistosta rahoituksen saivat:

  • Hakovirta, Mia: Vertaileva tutkimus vuoroasuvan lapsen perheen taloudellisesta hyvinvoinnista, 497 370 €
  • Hyttinen, Elsi: Pohjoista luontoa kuvittelemassa. Kirjallisuus ja kulttuurinen muutos ekologisen kriisin aikakaudella, 480 585 €
  • Latva, Otto: Kadonneet, uhanalaiset ja saapuneet lajit - Ihmisten suhde Itämeren muuttuvaan biodiversiteettiin, 481 304 €
  • Leppänen, Jukka: Varhaisen kasvopreferenssin spesifisyys, perinnöllisyys ja sosiaalinen merkitys, 499 066 €
  • Mikkilä-Erdmann, Mirjamaija: Opettajankoulutus ja osaamisen kehittymisen jatkumo opiskelijavalinnasta työelämään / Konsortio: SITE, 223 989 €
  • Peikola, Matti: Varhaismodernit graafiset lukutaidot (EModGraL), 479 995 €
  • Tukiainen, Janne: Kilpailun ja tehokkuuden edistäminen julkisissa hankinnoissa / Konsortio: Comp_Eff_PP, 219 895 €
Luotu 26.05.2021 | Muokattu 26.05.2021