Laivakuva-skenaariot

Sinisen talouden vaihtoehtoiset skenaariot laadittiin Plan4Blue-hankkeessa

11.12.2019

Plan4Blue-hankkeen sinisen talouden skenaariot kuvaavat sitä, miten valintamme vaikuttavat ihmisiin ja meriluontoon Suomenlahdella ja Saaristomerellä. Neljä vaihtoehtoista skenaariota ovat ”Kestävyys ennen kaikkea”, ”Rajoittamaton kasvu”, ”Kestävyysdilemma” ja ”Virtuaalinen todellisuus”. Skenaariot perustuvat asiantuntijoiden näkökulmiin, joita kartoitettiin Delfoi-selvitysten, skenaariotyöpajojen ja asiantuntijahaastatteluiden avulla.

Plan4Blue-hanke oli Interreg Central Baltic - ohjelman rahoittama. Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus oli vastuussa hankkeen tulevaisuusskenaarioiden laadinnasta. Hankkeen tuloksena ilmestynyt skenaariojulkaisu sisältää tärkeimmät muutosvoimat ja vaihtoehtoiset tulevaisuusskenaariot sinisen talouden sektoreille Suomenlahdella ja Saaristomerellä.

Skenaariotyöskentelyn tavoitteena oli tarjota ja kehittää erilaisia työkaluja ja tietoja merialuesuunnittelun tarpeisiin, sekä rohkaista visioimaan erilaisia tulevaisuuden kehityskulkuja. Sinistä taloutta  tarkasteltiin neljän eri taloussektorin kautta: energiantuotanto merialueella, meriklusteri (merenkulku ja meriteollisuus), merellinen matkailu sekä merellinen biotalous ja merenpohjan hyödyntäminen.

MKK:n vetämässä kestävän sinisen kasvun työpaketissa  analysoitiin myös sinisen talouden potentiaalia, kehitystrendejä ja taloudellista suorituskykyä Plan4Blue-hankealueella Suomessa ja Virossa perustuen tilastolliseen analyysiin ja haastatteluihin sekä sektorikohtaisiin strategioiden analyysiin. Lisäksi analysoitiin merialuesuunnitteluun liittyvien sosioekonomisten, rajat ylittävien verkostojen nykyistä tilannetta ja trendejä Suomenlahdella ja Saaristomerellä.

Hankkeen tuloksia

Blue Growth - Drivers and alternative scenarios for the Gulf of Finland and the Archipelago Sea. Publications of the Centre for Maritime Studies, Brahea Centre at the University of Turku. A 75. 2018.

Linkki skenaariojulkaisuun

Tarkempaa tietoa siitä, miten vaihtoehtoiset skenaariot vaikuttaisivat eri sektoreihin, voit löytää Plan4Blue-hankkeen skenaariosivuston infograafeista ja animaatiosta.

Hankkeen suositukset

Rahoittajalogot

 

Luotu 11.12.2019 | Muokattu 16.12.2019