Solun tukirakenteiden tutkijat kokoontuvat Turussa 9.–11.6.

07.06.2019

Järjestyksessään 11. solun välikokoisiin säikeisiin keskittyvä kokous (EUROIF2019) kerää alan arvostetuimpia tutkijoita eri puolilta maailmaa Turkuun 9.–11. kesäkuuta 2019. Åbo Akademin ja Turun yliopiston järjestämä kokous esittelee alan tuoreimpia löydöksiä, jotka liittyvät solun tukirankaan kuuluvien välikokoisten säikeiden rakenteeseen, toimintaan ja niiden merkitykseen solujen ja kehon eri toiminnoissa. 

Välikokoiset säikeet ovat 1970-luvulla tunnistettu solun rakenteellisen tukiverkon osa, joka säätelee mm. solujen liikkumista, mekaanista lujuutta ja solunsisäistä viestintää. Nämä ovat oleellisia kudosten normaalille tasapainoiselle toiminnalle, stressinsiedolle ja solujen lisääntymiselle. Niinpä välikokoiset säikeet ovat tärkeitä esim. erilaisissa ikääntymiseen liittyvissä rappeumataudeissa ja syöpäkasvainten leviämisessä. 

Lisäksi 2000-luvulla on tunnistettu lukuisia välikokoisia säikeitä koodittavien geenien mutaatioita, jotka on liitetty perinnöllisiin lihaksistoa, sydäntä tai hermostoa rappeuttaviin sairauksiin sekä ennenaikaiseen vanhenemisoireyhtymään (progeria). Samalla tutkimusala on laajentunut perusbiologiasta yhä soveltavammaksi, ja sen tavoitteena on löytää myös uusia lääkehoitoja mainittuihin perinnöllisiin sairauksiin. 

Turussa järjestettävän EUROIF2019-kokouksen teema on “Cellular and Mechanical Properties of Intermediate filaments for Health”. Kokouksessa pureudutaan maailman johtavien tutkijoiden alustamana välikokoisten säikeiden rakenteeseen, toimintaan ja merkitykseen solujen ja kehon eri toiminnoissa sekä niiden mutaatioista aiheutuvien perinnöllisten sairauksien syntymekanismeihin. 

Kokouksen keynote-puhujiksi saapuvat mm. American Society for Cell Biologyn entinen presidentti, professori Robert D. Goldman (Northwestern University, Yhdysvallat), professori Gisèle Bonne (Inserm, Ranska), professori Pierre Coulombe (University of Michigan, Yhdysvallat), professori Karen Ridge (Northwestern University, Yhdysvallat), professori Milos Pekny (Göteborgin yliopisto) sekä professori Ohad Medalia (Zürichin yliopisto). 

Åbo Akademin ja Turun yliopiston lisäksi kokousta tukee EU:n rahoittama COST-toimi ”EuroCellNet” yhteistyöverkosto.

Lisätietoja:

Kokouksen puheenjohtaja, professori Diana Toivola, dtoivola@abo.fi 
Kokouksen varapuheenjohtaja, apulaisprofessori Pekka Taimen, pepeta@utu.fi 

Luotu 07.06.2019 | Muokattu 07.06.2019