Sosiaalityön aloituspaikkamäärä vuoden 2013 opiskelijavalinnassa nousee 32:een

07.02.2013

Sosiaalityön ammattilaisille on suuri tarve niin valtakunnallisesti kuin alueellisesti. Sosiaalityö on Turun yliopistossa vetovoimainen koulutusala, jonka opiskelijat työllistyvät hyvin.

 

​Turun yliopiston hallitus päätti keskiviikkona 6.2. nostaa sosiaalityön oppiaineen aloituspaikkamääriä aiemmin päätetystä 16:sta 32:een. Sisäänoton nosto toteutuu jo kevään 2013 opiskelijavalinnassa. Sisäänoton noston yhteydessä vahvistetaan sosiaalityön opetusresursseja.

Aloitteen aloituspaikkamäärän nostosta teki yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Alalla vallitsee merkittävä koulutuspaikkavaje, johon yliopistot eivät kykene vastaamaan nykyisillä koulutusvolyymeilla. Ongelmaan on etsitty ratkaisua muun muassa useissa asiantuntijatyöryhmäraporteissa.

– Erityisen vakava sosiaalityöntekijäpula on kunta-alalla. Suomen 39 suuren kaupungin johtajat ovatkin vuonna 2011 vedonneet yliopistoihin aloituspaikkojen lisäämiseksi. Myös Varsinais-Suomen alueen sosiaali- ja perusturvajohtajat toimittivat vastaavan vetoomuksen yliopiston johdolle, sosiaalityön professori Katja Forssén kertoo.

Työllistyminen sataprosenttista

Tiedekunnassa on haluttu osaltaan vastata koulutusvajeeseen aloituspaikkamääriä nostamalla.

– Sosiaalityö Turun yliopistossa on vetovoimainen koulutusala, jolla opiskelijat etenevät opinnoissaan suunnitellusti ja valmistuvat tavoiteajassa. Sijoittuminen koulutusta vastaaviin töihin on käytännössä sataprosenttista, Forssén sanoo ja jatkaa:

– Varma työllistyminen, kohonnut palkkataso ja haastavat työtehtävät houkuttelevat nuoria alalle.

Sosiaalialalla on käynnissä tehtävärakenteen uudelleentarkastelu, minkä yhteydessä yliopistotasoisen sosiaalityön koulutuksen ja ammattikorkeakoulussa annettavan sosiaalialan koulutuksen välinen ero selkiytetään. Sosiaalityöntekijän kelpoisuusvaatimuksena ovat ylempi korkeakoulututkinto sekä pääaineen laajuiset yliopistolliset opinnot sosiaalityöstä.

Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2013 hakea Turun yliopiston lisäksi Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Lapin yliopistoihin. Valintakoe pidetään 28.5.

Luotu 07.02.2013 | Muokattu 29.10.2020