Spinnoff-yrityksen alkuvaiheet kriittisiä dynaamisen kyvykkyyden kehittymiselle

06.05.2021

spin-off

Yrityksen kyky muuttua ja mukautua on oleellinen sen kilpailuedun säilymiselle. Vakiintuneesta yrityksestä irtautuvan spinoff-yrityksen kohdalla itsenäisenä yrityksenä toimimisen alkuvaihe ja sen aikaiset prosessit ovat kriittisiä myöhemmin kehittyville kyvykkyyksille. Mahdollisuuksien tunnistaminen, niihin tarttuminen ja yrityksen transformaatio ovat dynaamisen kyvykkyyden keskeiset osa-alueet, mutta ne eivät synny itsestään, vaan rakentuvat alkuvaiheen prosessien ja kehityskulkujen varaan. Dynaamisen kyvykkyyden kehittämistä voi spinnoff-yrityksen kohdalla verrata lihasten treenaamiseen; se edellyttää jatkuvaa ponnistelua. Sekä hiljaisen että eksplisiittisen tiedon siirto on oleellista spinnoff-yrityksen kyvykkyyksien kehittymiselle.

Tutkimusartikkeli: Why history matters: Micro-and macro-foundations in a corporate de alio spinoff
Kirjoittajat: Alexandra Kriz (University of Queensland), Taina Eriksson & Mari Ketolainen

Luotu 06.05.2021 | Muokattu 17.05.2021