Suomen Akatemialta rahoitusta kriittisten materiaalien tutkimukseen Turun yliopistoon

05.11.2021

Suomen Akatemia on valinnut kuusi tutkimuskonsortiota (17 osahanketta) ja kaksi yksittäistä hakemusta rahoitettaviksi Kriittiset materiaalit kaupunkien kiertotaloudessa (Romulus) -akatemiaohjelman toisen vaiheen haussa. Turun yliopistosta rahoitusta saivat materiaalitekniikan professori Kati Miettunen ja apulaisprofessori Milica Todorović.

Tutkimuskonsortioille myönnettiin yhteensä seitsemän miljoonaa euroa kaudelle 2022–2025. Nyt rahoitetut hankkeet käynnistyvät tammikuussa 2022.

Romulus-akatemiaohjelma tutkii kriittisten metallien esiintymistä ja niiden kemiallista luonnetta yhdistettynä kaupunkien kiertotalouteen. Tavallisimmin kriittisillä materiaaleilla tarkoitetaan niitä metalleja ja mineraaleja, joita ei ole jostakin syystä riittävästi saatavilla teollisuuden tarpeeseen nähden. Ohjelmassa tutkitaan prosesseja, tuotteita ja palveluita, jotka perustuvat kestävään kehitykseen.

Turun yliopistoon rahoitusta myönnettiin kahdelle hankkeelle:

  • Miettunen, Kati: Aurinkoteknologioiden ekodesign kaupunkiympäristöön (konsortio: ECOSOL), 342 126 €
  • Todorović, Milica: Tekoälyavusteinen muotoilu akkujen kiertotalouden optimointiin (konsortio: SmartCyclers), 491 491 €

Miettunen johtaa konsortiota, jossa tutkitaan kriittisten materiaalien talteenottoa aurinkopaneeleista. Tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää kuinka materiaalien valinnat vaikuttavat aurinkokennojen kierrätykseen ja kehittää kennoille rakenteita, jotka soveltuvat uudelleenkäyttöön tai kierrätykseen. Monitieteinen konsortio pyrkii luomaan kestävää aurinkoenergiateknologiaa.

- Aurinkopaneelien hyödyntäminen globaalisti lisääntyy todella nopeasti. Nyt meillä on vielä mahdollisuus kehittää aurinkopaneelimateriaaleja ja niiden muotoilua niin, että ne voidaan teknisesti ja taloudellisesti kierrättää tehokkaasti, mielellään laajemmin kuin vain harvinaisten metallien osalta, Miettunen kertoo.

- Taistelumme ilmastonmuutosta vastaan kiihtyy ja meidän tulee arvioida nykyisten kierrätysmenetelmien kestävyyttä muun muassa tärkeiden teknologioiden kuten akkuenergian osalta. Hyödynnämme hankkeessamme tekoälyä akkumateriaalien koko elinkaaren optimoimiseksi ja tunnistaaksemme uuden sukupolven strategioita kiertotalouteen. Raaka-aineiden käytön tulee olla tasapainossa hyödyttömäksi jäävien materiaalien uusikäytön (upcycling) kanssa, sanoo Todorović.

Luotu 05.11.2021 | Muokattu 08.11.2021