Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahastolta apurahoja ja stipendejä Turun yliopiston tutkijoille

13.05.2020

Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahasto jakoi kevään jakokierroksella apurahoja lähes 1,4 miljoonaa euroa. Turun yliopistoon jaettiin yhteensä 697 500 euroa.

Liisa Seppänen

Kärkihankeapurahan, 40 000 euroa, Varsinais-Suomen rahasto myönsi arkeologian dosentti Liisa Seppäselle ja hänen tutkimushankkeelleen Turun Pyhän Hengen hautausmaan historiasta ja alueelle haudattujen vainajien ajoittamisesta.

Nykyisen Vähätorin laidalla sijainneen hautausmaan ja sen yhteydessä toimineiden Pyhän Hengen laitoksen, kirkon ja Pyhän Yrjänän hospitaalin historian selvittäminen tuo tietoa Turun keskiajasta sekä uuden ajan alun kaupunkikuvasta ja kaupunkilaisten elämästä.

Yhteensä 43 Turun yliopiston tutkijaa ja jatko-opiskelijaa sai apurahan.

Hakemusten määrä kasvoi viime vuodesta

Apurahahakemuksia lähetettiin Varsinais-Suomen rahastoon tänä vuonna yhteensä lähes tuhat, yhteissummaltaan yli 20 miljoonaa euroa. Viime vuoteen verrattuna hakemusmäärä nousi hieman. Myönnetyistä apurahoista tieteen osuus oli 45 prosenttia ja taiteen osuus 55 prosenttia.

Apurahoja myönnettiin yhteensä 121 kappaletta yksittäisille hakijoille, työryhmille ja yhdistyksille. Kevään myönnöissä huomioitiin myös koronapandemian takia kärsinyt vapaan taiteen kenttä. Suomen Kulttuurirahaston hallitus päätti maaliskuun lopussa miljoonan euron hätärahoituksesta kulttuurikentälle.

Apurahat julkistettiin 13.5. Koronapandemian takia perinteistä vuosijuhlaa ei tänä vuonna pidetty.

Suomen Kulttuurirahasto on yksityinen säätiö, joka jakaa apurahoja keskusrahastosta ja 17 maakuntarahastosta kulttuurielämän eri aloille. Varsinais-Suomen rahastolla on 36 nimikkorahastoa, joista 19 oli tänä vuonna jakovuorossa.

> Kaikki Turun yliopiston apurahansaajat (pdf)

> Varsinais-Suomen rahasto

Luotu 13.05.2020 | Muokattu 13.05.2020