Syövän immunoterapian tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittämiseen 10 miljoonan euron investointi

11.05.2020

Kansallinen tutkimus- ja innovaatiohanke Cancer IO on saanut 10 miljoonan euron rahoituksen Business Finlandin yksilöllistetyn terveyden ohjelmasta. Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja syövän immunoterapiahoitojen tehostamiseksi ja tuetaan uusien hoitojen käyttöönottoa terveydenhuoltojärjestelmässä. Hanke alkaa toukokuussa 2020.

Helsingin yliopiston koordinoima Cancer IO tuo yhteen merkittävän määrän suomalaisia immunoterapia-alan hankkeita, jotka toteutetaan Helsingin ja Turun yliopistoissa, kolmessa yliopistosairaalassa, yhdessä keskussairaalassa ja kahdeksassa suomalaisessa yrityksessä. Hankkeessa on mukana myös useita potilasjärjestöjä ja yhdeksän suurinta immunoterapiaan investoivaa lääkeyritystä. Hankkeen julkisen tutkimuksen osuus on noin viidennes.

Turun yliopiston akatemiatutkija Maija Hollménin johtama laboratorio osallistuu hankkeeseen kehittämällä potilaasta peräisin olevia kasvainten kudosmalleja IO-lääkkeiden testaamiseen. Cancer IO-ohjelmaa koordinoivat dosentti Jeroen Pouwels ja tutkimusjohtaja Juha Klefström Helsingin yliopistosta. 

Immunoterapia on syövänhoidon uusi kivijalka

Syövän immunoterapia eli immuno-onkologia (IO) on nopeasti muodostumassa syövänhoidon uudeksi kivijalaksi, perinteisten leikkaus- ja lääkehoitojen rinnalle. Immunoterapia kuitenkin poikkeaa kaikista muista tähänastisista hoitomuodoista, koska sillä ei pyritä tuhoamaan suoraan syöpäsolukkoa, vaan herättämään elimistön oma immuunipuolustus taistelemaan syöpää vastaan. 

Lupaavimmat ja osin ennennäkemättömät tulokset immunoterapiassa liittyvät hoitovasteen pitkäkestoisuuteen – syöpä voidaan saada kuriin pitkäksi aikaa, jopa pysyvästi. Immunoterapian nopea tuleminen osaksi uutta syövän hoitoa luo myös ennennäkemättömiä haasteita tutkimukselle, terveydenhuoltojärjestelmälle ja yhteiskunnalle.

– Tiedämme esimerkiksi vielä hyvin vajavaisesti, miten IO-lääkkeet toimivat, mitkä potilasryhmät parhaiten hyötyvät immunoterapiasta tai toimivatko IO-hoidot arkikäytössä odotetulla tavalla. Lisäksi IO-hoitojen kehittäminen on kallista, mikä puolestaan vaikuttaa lääkkeiden hintoihin, Hollmén kertoo.   

Hanke tukee laajaa yhteistyötä ja edistää alan kasvua

Cancer IO -ohjelma pyrkii vastaamaan IO-ajan mukanaan tuomiin uusiin haasteisiin tukemalla alan kotimaista huippututkimusta ja innovaatiotoimintaa, edesauttamalla syöpäpotilaiden hoidon yksilöllistämistä ja käyttöönottoa sairaaloissa sekä luomalla uusia lähtökohtia IO-lääkkeiden vaikuttavuuden selvittämiseksi arkikäytössä. 

– Laajemmassa mittakaavassa Cancer IO mahdollistaa yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja sairaaloiden laajan yhteistyön, lisää kotimaisten innovaatioiden kansainvälistä näkyvyyttä ja edesauttaa alan kasvustrategian ja kotimaisen ekosysteemin syntymistä, Klefström summaa. 

Luotu 11.05.2020 | Muokattu 11.05.2020