Teemu Juutilainen yksityisoikeuden, erityisesti esine- ja rahoitusoikeuden apulaisprofessoriksi

06.05.2020

Rehtori on nimittänyt Teemu Juutilaisen yksityisoikeuden, erityisesti esine- ja rahoitusoikeuden apulaisprofessoriksi (tenure track, II-vaihe) ajalle 1.4.2020-31.3.2024.

Teemu Juutilainen on työskennellyt Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa esine- ja rahoitusoikeuden apulaisprofessorin määräaikaisessa tehtävässä 1.1.2019 lähtien. Tätä ennen hän on työskennellyt Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa tutkijatohtorina ja useissa muissa tiedekunnan opetus- ja tutkimustehtävissä vuodesta 2005 lähtien.

Juutilaisen tutkimustyö kohdistuu vahvasti kansainvälisen yksityisoikeuden tutkimukseen Ja sillä on paljon liittymäkohtia tiedekunnan tutkimuksen painopistealueisiin.

Juutilaisella on hyvät kansainväliset verkostot ja hän on ollut aktiivisesti mukana rahoitushakemusten kirjoittamisessa ja tutkimusryhmissä jäsenenä. Hänen tavoitteenaan apulaisprofessorin tehtävässä on rakentaa tiedekuntaan laajempaa tutkimusyhteisöä esine- ja rahoitusoikeuden tuntumaan.

Opetuksen osalta Juutilainen näkee, että perusopintoihin kuuluvilla aloilla pitäisi olla tulevaisuudessakin systemaattista tutkimusta. Nykyisessä tehtävässään Juutilainen on kehittänyt tiedekunnassa muun muassa apulaisprofessori Mika Viljasen kanssa eri oikeudenalojen yhteistyötä, esimerkkinä yhteiset case-tapaukset esine- ja velvoiteoikeuden opinnoissa.

Juutilainen on Suomalainen Lakimiesyhdistys ry:n johtokunnan jäsen ja sihteeri sekä Kansainvälisen oikeustieteiden yhdistyksen Suomen osasto ry:n johtokunnan jäsen.

Apulaisprofessorin tehtäviin kuuluu harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Luotu 06.05.2020 | Muokattu 06.05.2020