Tietotekniikan hyödyntäminen kunnissa edellyttää verkostomaista kehitystyötä ja aktiivista ydinryhmää (Väitös: FM Timo Kestilä, 2.11.2018, tietojärjestelmätiede)

30.10.2018

Timo Kestilä pureutuu väitöskirjassaan tietotekniikan hyödyntämisen johtamiseen kahdessa kuntaverkostossa. Kestilän mukaan kunnat voivat hyödyntää tietotekniikkaa entistä paremmin ja tarjota uudenlaisia palveluita kuntalaisille. Kuntapäättäjien on syytä tiedostaa verkostojen johtamisen poikkeavan perinteisestä kuntapalvelujen johtamisesta.

FM Timo Kestilä tarkastelee tietojärjestelmätieteen alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessaan kuntien muodostaman verkoston tietotekniikan hyödyntämisen johtamista.  Kestilän tutkimus tuo verkostojen tietotekniikan hyödyntämisen koordinointiin liittyvään keskusteluun uuden näkökulman tarkastelemalla verkoston kehittymistä yhteistyötä koordinoivan ydinryhmän näkökulmasta.
 
Tutkimuksen kohteena oli kaksi kuntien välistä yhteistyötä rakentanutta verkoston ydinryhmää.
 
– Ne rakensivat tietotekniikan hyödyntämisen lisäämiseen keskittynyttä verkostoa sosiaalialalla ja varhaiskasvatuksessa. Sosiaalialan verkosto yritti monella tavalla saada kuntien ja kolmannen sektorin toimijoita käynnistämään yhteistyön tietotekniikan hyödyntämisen lisäämiseksi, siinä kuitenkaan onnistumatta, Kestilä kertoo.
 
Varhaiskasvatuksen verkoston ydinryhmä onnistui käynnistämään kuntien yhteistyön tietotekniikan hyödyntämisen lisäämiseksi. Syntyneessä neljän kunnan ja tutkijoiden verkostossa onnistuttiin kehittämään päivähoidon prosesseja tietotekniikkaa hyödyntäen.
 
– Verkostossa eri kuntien varhaiskasvattajat tunnistivat kehittämiskohteita, joissa tietotekniikka mahdollistaisi uudenlaisia prosesseja. Seuraavassa vaiheessa kunnat ottivat käyttöön uusia tietoteknisiä sovelluksia päivähoidon hallinnon ja myös ydintoiminnan, lasten varhaiskasvatuksen tueksi. Prosessimuutosten lisäksi verkosto onnistui lisäämään päivähoidon johdon ja varhaiskasvattajien kykyä tunnistaa ja kehittää prosesseja joissa tietotekniikan käyttö mahdollistaa uudenlaisia toimintatapoja, Kestilä kuvaa.

Ydinryhmä määrittää verkoston onnistumista

Palvelujen tuottaminen verkostossa tarjoaa kunnalle mahdollisuuden tuottaa uudenlaisia palveluja kuntalaisille. Tietotekniikan hyödyntäminen ja tiedon jakaminen yli organisaatiorajojen ovat Kestilän mukaan olennaisia seikkoja tällaisissa palveluprosesseissa.
 
Ryhmässä keskeisessä roolissa ovat osallistuvien organisaatioiden kehitettävän toiminnan johtajat, jotka koordinoivat yhteistyötä niin verkoston tasolla kuin omassa organisaatiossaan.
 
– Keskijohdon edustajina heillä on hyvät kommunikaatiokanavat ylimpään johtoon organisaation sitoutumisen ja rahoituksen saamiseksi. Lisäksi heillä on käytettävissä henkilöresursseja sovitun yhteistyön toteuttamiseksi, Kestilä sanoo.
Ydinryhmässä päätöksenteko perustuu neuvotteluun, jossa pyritään kaikkia osapuolia tyydyttävään tulokseen.
 
– Näin yksittäinen ryhmän jäsen joutuu tasapainoilemaan oman organisaationsa ja verkoston edun välillä. Tämä asettaa omat vaatimuksensa henkilöiden ominaisuuksille, Kestilä sanoo.
 
Kestilän mukaan tietotekniikan hyödyntämistä lisäävän verkoston johtamisessa ja myös onnistumisessa keskeisessä roolissa on koordinoiva ydinryhmä.
 
– Ydinryhmä on merkityksellinen verkoston onnistumisen kannalta. Verkostoon mukaan menoa harkitsevan organisaation johtaja tai sitä rahoittava taho voi arvioida tulevan yhteistyön onnistumista ryhmää tarkastelemalla, Kestilä toteaa.
 
***
 
FM Timo Kestilä esittää väitöskirjansa Verkoston ytimessä - kuvaus tietohallinnollisen yhteistyön rakentajista kahdessa kuntaverkostossa julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 2.11.2018 klo 12 (Turun kauppakorkeakoulu, Osuuskauppa-sali, Rehtoripellonkatu 3, Turku)
Vastaväittäjänä toimii professori Tero Päivärinta (Luleån tekninen yliopisto) ja kustoksena professori Hannu Salmela (Turun yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen.
 
FM Timo Kestilä on syntynyt vuonna 1959 ja kirjoitti ylioppilaaksi Tuureporin lukiossa Turussa vuonna 1979. Kestilä suoritti korkeakoulututkintonsa (FM) Turun yliopistossa vuonna 1994. Väitöksen alana on tietojärjestelmätiede. Kestilä työskentelee päätoimisena sijoittajana.
 
Väittelijän yhteystiedot: p 040 742 8609, timo.kestila@utu.fi
Väitöskirja on julkaistu sähköisenä: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7415-3
Luotu 30.10.2018 | Muokattu 30.10.2018