Toimitusketjujen johtamisen apulaisprofessorin (tenure track) tehtävä haettavana

27.06.2017

Turun kauppakorkeakoulun markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitoksella on haettavana toimitusketjujen johtamisen määräaikainen apulaisprofessorin (tenure track) tehtävä.Tenure track -urapolun apulaisprofessorin tehtävään haetaan lahjakasta ja jo ansioitunutta, urapolun alussa olevaa, tieteellistä potentiaalia osoittavaa tutkijaa.

Toimitusketjujen johtaminen on tunnettu, kansainvälisesti verkostoitunut yksikkö, jossa on kaksi professoria ja yhteensä kuusi opetus- ja tutkimushenkilökuntaan kuuluvaa henkilöä sekä 4–5 henkilöä ulkoisella rahoituksella olevaa henkilöä. Yksiköllä on huomattavasti ulkoista tutkimus- ja projektirahoitusta alueellisista, kansallisista ja kansainvälisistä lähteistä.

Vuosina 2015 ja 2016 lähes kolmekymmentä KTK-tutkinto-opiskelijaa valitsi toimitusketjujen johtamisen pääaineekseen (erikoistumissuunta) ja vuonna 2017 vastaava luku oli 57. Viimeisten vuosien aikana toimitusketjujen johtamisesta on valmistunut vuosittain noin 15 kauppatieteiden maisteria, mutta tämä luku tulee kasvamaan kasvaneen kiinnostuksen myötä. Vuosien 2013–2017 aikana toimitusketjujen johtamisesta on valmistunut seitsemän tohtoria, ja seuraavina lähivuosina odotetaan 1–2 tohtoria vuositasolla.

Tehtävä täytetään tenure track -järjestelmän kautta ensin määräaikaisina apulaisprofessorin työsopimussuhteina. Apulaisprofessorin tehtävä voidaan täyttää valitun henkilön uravaiheen perusteella joko I-tasolle (Assistant Professor) tai II-tasolle (Associate Professor). Ennen II-tason määräaikaisuuden päättymistä edellytykset työsuhteen jatkamiseen professorin toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa arvioidaan saavutusten ja menestyksen perusteella ulkoisessa arvioinnissa. Turun yliopiston tenure track -järjestelmää on kuvattu tarkemmin tehtäväselosteen liitteessä 1.

Apulaisprofessorin tehtäviin kuuluu tieteellisen tutkimuksen tekeminen ja ohjaaminen, tutkimukseen perustuva opetus, tieteellisen kehityksen seuraaminen tehtävään liittyvillä alueilla, tieteellinen ja ammatillinen verkostoituminen, osallistuminen yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön sekä alan tutkimusta tukevan rahoituksen hankkiminen.

Olemme erityisen kiinnostuneita hakijoista, jotka täydentävät toimitusketjujen johtamisen yksikön nykyistä asiantuntemusta sekä aktiviteetteja.

Valittavalta henkilöltä edellytetään toimitusketjujen johtamisen tuntemusta hankintojen johtamisen alueelta. Näytöt muilta toimitusketjujen johtamisen alueilta katsotaan hakijalle eduksi.

II-vaiheen apulaisprofessorin tehtävä (associate professor, tenure track) on suunnattu aktiivisille akateemiselle uralle suuntautuville tutkijoille, joilla on typillisesti työkokemusta 5–10 vuotta väittelyn jälkeen.

Valittavan henkilön tulee osoittaa ansionsa edellisillä tehtävän alueilla. Valinnassa ansioksi luetaan myös hakijan

  • näytöt kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien osalta
  • näytöt ulkoisen rahoituksen hankkimisessa
  • näytöt korkeatasoisesta opetuksesta perustutkinto-opetuksessa, johdon koulutuksessa ja jatko-opinnoissa, mukaan lukien näytöt tutkielmaohjauksesta ja
  • kyvykkyys ryhmätyöhön sekä koordinointitaidot.

I-vaiheen apulaisprofessorin tehtävä (assistant professor, tenure track) on suunnattu akateemisen uran alkuvaiheessa oleville tutkijoille, joilla on tyypillisesti alle viisi vuotta työkokemusta väittelyn jälkeen.

Valittavan henkilön tulee osoittaa ansionsa edellisillä tehtävän alueilla. Valinnassa ansioksi luetaan myös hakijan

  • näytöt kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien osalta
  • näytöt korkeatasoisesta opetuksesta perustutkinto-opetuksessa, mukaan lukien näytöt tutkielmaohjauksesta ja
  • kyvykkyys ryhmätyöhön sekä koordinointitaidot.

Valintaprosessissa arvioidaan myös hakijan oppiaineen kehittämisvisiot laitoksen sekä koko yliopiston tasolla.

Apulaisprofessorin palkka määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän (YPJ) mukaisesti. Tehtävän palkkaukseen otetaan kantaa työsopimusta laadittaessa.

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Tarkemmat tiedot tehtävän täyttämisestä ovat tehtäväselosteessa.

Hakemukset tulee jättää viimeistään 31.7.2017 (kello 23:59) mennessä yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki hakulomakkeeseen löytyy tehtävän tiedoista ilmoituksen yläosasta.

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Lauri Ojala (+358 50 502 7031, lauri.ojala(a)utu.fi). Hakuprosessiin liittyviin tiedusteluihin vastaa palvelupäällikkö Sanna Kuusjärvi, sanna.kuusjarvi(a)utu.fi.

 

Luotu 27.06.2017 | Muokattu 27.06.2017