TSE exe valitsi Muumimaailman toimitusjohtaja Tomi Lohikosken vuoden johtajaksi

26.02.2020

Tunnustus jaettiin Turun kauppakorkeakoululla 26.2. järjestetyssä Top Management Forumissa. Tilaisuus kokoaa vuosittain TSE exen ja kauppakorkeakoulun tärkeimmät sidosryhmät ajankohtaisten johtamiseen liittyvien teemojen äärelle.

Turun yliopiston TSE exe on johtamisosaamisen kehittämiskumppani yrityksille, julkishallinnon organisaatioille sekä järjestöille. TSE exe valitsee vuosittain vuoden johtajan ja johtamiskouluttajan nostaakseen esiin johtajuuden ja johtamisosaamisen merkitystä. 

Vuoden johtajan valinnalla TSE exe haluaa korostaa johtajuuden henkeä ja palkita johtajan, joka on TSE exe johtamiskoulutusohjelmien painopisteiden mukaisesti visionäärinen johtaja, menestyksellinen, sekä yrittäjämäisesti ja innovatiivisesti luotsannut yritystään tai organisaatiotaan erilaisissa haastavissa tilanteissa. Lisäksi hän on kehittänyt itseään johtajana ja kasvanut myös yksilönä.

TSE exen vuoden johtaja 2020 on Tomi Lohikoski, joka on Muumimaailma Oy:n toimitusjohtaja.

Muumimaailman toimitusjohtaja Tomi Lohikoski

– Tomi Lohikoski on strateginen suunnannäyttäjä ja tekijä. Hän luottaa alaisiinsa upeasti ja tukee ammatillista kasvua hienosti. Lohikosken oma tietotaito on todella vahvaa, ja hänen oma kasvutarinansa kesätyöntekijästä toimitusjohtajaksi on poikkeuksellinen, sanoo TSE exen johtaja Ulla Heinonen.

Vuoden johtamiskouluttajaksi valittiin johtamisen ja organisoinnin professori Satu Teerikangas kauppakorkeakoulusta. Vuoden johtamiskouluttajan tunnustuksella TSE exe haluaa kiittää ja kannustaa ohjelmissa kouluttavia entistä parempiin suorituksiin.

Professori Satu Teerikangas

– Johtamiskoulutus on oma osaamisalueensa ja siinä menestyäkseen on oltava sekä tieteellistä että käytännön yrityselämän katu-uskottavuutta, hyvää esiintymis- ja vuorovaikutustaitoa ja uskallusta laittaa itsensä peliin, Ulla Heinonen taustoittaa.

Satu Teerikangas on saanut koulutuksiin osallistuneilta runsaasti positiivista palautetta.

– Osallistujat ovat kiitelleet muun muassa Teerikankaan innostuneisuutta omasta aiheestaan sekä hänen osallistavaa ja aktiivisuutta luovaa otettaan koulutuksia. Koulutuksista on saatu uudenlaista intoa viedä omassa organisaatiossa muutosta eteenpäin positiivisessa hengessä, Ulla Heinonen kertoo.

Fokuksessa henkilökohtainen johtaminen ja yritys-yliopistoyhteistyön hyödyt

Top Management Forum 2020 -tilaisuudessa kuultiin korkean tason puheenvuoroja ajankohtaisista johtamiseen ja organisaatioiden uudistumiseen liittyvistä aiheista.

Vuorineuvos Reijo Karhinen

Vuorineuvos Reijo Karhinen käsitteli omassa osuudessaan osaamisen uudistamisen johtamista. Hän käsitteli puheenvuorossaan sitä, millaisia muutoksia tarvittaisiin, jotta yrityksissä johdettaisiin osaamisen uudistumista systemaattisesti. Karhinen nosti esiin myös muun muassa sen, että korkeakoulujen ja yritysten välinen yhteistyö on avainasemassa osaamisen uudistamisessa.

Miriam Holstein

Miriam Holstein (CEO, Bayer Nordic SE) avasi Top Management Forumin osallistujille näkökulmia jatkuvaan osaamisen kehittämiseen sekä tieteen ja tutkimuksen linkittymiseen globaaliin ja uudistuvaan liiketoimintaan. Holstein korosti yhteistyön merkitystä ja kertoi esimerkkejä siitä, millaista yhteistyötä Bayer tekee suomalaisten yliopistojen ja suomalaisen terveysalan ekosysteemin kanssa. Holstein kertoi myös omasta henkilökohtaisesta tavastaan johtaa sekä arvoista, jotka ohjaavat häntä arjen johtamisessa. 

Top Management Foruminaiheista käytiin aktiivista keskustelua myös Twitterissä aihetunnisteella #TopManagementForum2020.

Luotu 26.02.2020 | Muokattu 26.02.2020