Tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä etnologiassa -erityisluentosarja sl 2013

30.05.2013

Kansatiede tarjoaa lukuvuonna 2013–14 perusopetuksen lisäksi myös erityisluentosarjoja. Niistä ensimmäinen on aine- ja syventäviin opintoihin sopiva Tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä etnologiassa -kurssi.

 

 

KANS1171
Tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä etnologiassa (5 op)

 

Vastuuhenkilö(t)
tohtorikoulutettava Jussi Lehtonen muut opettajat tutkija Maija Mäki, tutkija Kirsi Sonck

 

 

Tavoitteet
Kurssin päätyttyä opiskelija ymmärtää muutamien tulevaisuudentutkimuksen perusmenetelmien käyttömahdollisuuksia esimerkiksi oman opinnäytteensä ja työelämän osana sekä kykenee esittämään tulevaisuuden skenaarion tai tutkimuksen luonnoksen digitaalisen tarinankerronnan menetelmällä.

 

Sisältö
Kurssin aikana tutustutaan muutamaan tulevaisuudentutkimuksen perusmenetelmään sekä niiden hyödyntämiseen osana etnologista tutkimusta. Käsittelyyn nousevat systeemiteoriat (Kirsi Sonck), skenaariot ja FAR-menetelmä (Jussi Lehtonen) sekä Delfoi-asiantuntijamenetelmä (Maija Mäki). Näihin menetelmiin perehdytään siten, että osallistuja ymmärtää menetelmän perusluonteen sekä tunnistaa erilaisia mahdollisuuksia hyödyntää sitä osana kansatieteellistä tutkimusta. Kurssin aikana työstetään Digital Storytellingin avulla pienryhmässä/parityönä esimerkiksi jonkin ilmiön tulevaisuutta tai hahmotellaan tutkimussuunnitelmaa, jossa on vahvasti mukana tulevaisuusnäkökulma ja jonkin tulevaisuudentutkimuksen menetelmän hyödyntäminen. Kurssin lopuksi opiskelijat esittelevät työnsä tulokset.

 

Opetus

 
  • Tiistaisin 3.9.–24.9. klo 10–12, E221
  • Maanantaisin 9.9.–23.9. klo 10–12, E221
  • Perjantaina 1.11. klo 10–14, E221
 

Pienryhmäopetus 18 h, itsenäinen työskentely, verkkotyöskentely.

 

Vaadittavat opintosuoritukset
Osallistuminen luennoille, harjoitustehtävien tekeminen, loppuraportin tekeminen (Digital Storytelling), verkkotyöskentelyyn osallistuminen, oman loppuraportin esittäminen.

 

Suositellun suoritusajankohdan lisätiedot
2.–6. vuosi

 

Oppimateriaalit
Ilmoitetaan luennolla tapauskohtaisesti sekä opiskelijan oman ennakko-osaamisen perusteella.

 

Lisätiedot ja ennakkoilmoittautuminen
Kurssin suorittaminen ei vaadi tulevaisuudentutkimuksen tuntemusta tai Digital Storytelling -menetelmän osaamista ennestään.
Sitovat ennakkoilmoittautumiset Jussi Lehtoselle, jussi.lehtonen@utu.fi, ennen kurssin alkua. Kiintiö 16 opiskelijaa.

 

 

Korvaavuudet kansatieteessäLuento korvaa kansatieteen aineopintojen valinnaiset 5 op TAI syventävien opintojen S2 Ajankohtaiseen etnologian ja lähitieteiden tutkimukseen tutustuminen 5 op TAI professori kanssa erikseen sopien S4 Pro gadua tukeva kirjallisuus.

 

 

Luotu 30.05.2013 | Muokattu 01.12.2020