Kansatiede

Photographs and History -kirjan julkistamistilaisuus

Aika

7.12.2018 klo 14.00 - 16.00
Mitä valokuvat kertovat menneisyydestä ja nykyisyydestä? Uuden teoksen julkistamistilaisuus perjantaina 7.12. klo 14 K&H-kustannuksen uudessa teoksessa Photographs and History. Interpreting Past and Present through Photographs joukko tutkijoita tarkastelee valokuva-aineistoja eri aikakausilta ja eri...

Kirjallisuuden ja musiikin alan uutuuskirjojen kavalkadi

Aika

14.12.2018 klo 12.00 - 13.45
OHJELMA • Kirjallisuuden ja musiikin leikkauspintoja -tutkimusantologiasta kertovat toimittajat, professori emerita Liisa Steinby, yliopistonlehtori Susanna Välimäki ja tutkija Siru Kainulainen. Kirjoittajista paikalla ovat professori Lea Rojola, professori John Richardson, tutkija Viola Parente...

Opiskelu kansatieteen oppiaineessa

Kansatieteessä koulutetaan kulttuurisiin prosesseihin ja ihmisten arjen ilmiöihin perehtyneitä, kriittisiä asiantuntijoita yhteiskunnan eri tarpeisiin. Kansatieteen opinnot tarjoavat väylän erilaisiin asiantuntija- ja kehittäjätehtäviin erityisesti kulttuurialalla.

Yhteistyö kansatieteen oppiaineessa

Kansatiede on laaja-alaisena yhteiskuntasidonnaisena tieteenalana vahvasti mukana paikallisessa, alueellisessa ja valtakunnallisessa kehitys- ja yhteistyötoiminnassa.

Tutkimus kansatieteen oppiaineessa

Kansatieteen tutkimukselle on ominaista kulttuurikäsityksen laaja-alaisuus ja ymmärtävä humanistinen tutkimusote. Tutkimuskohteet vaihtelevat paikallisista arjen ilmiöistä nykyisen globaalin ja erityisesti eurooppalaisen murroksen piirteisiin.

Kansatieteen oppiaine

Kansatiede eli etnologia (European Ethnology) tutkii ihmisiä ja kulttuureja. Kansatieteen tutkimuskohteena ovat arjen ilmiöt historiassa, nykyisyydessä ja tulevaisuudessa.