Asiasana: etnologia

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Sataman, pyhiinvaelluksen, ranta-alueiden sekä arkielämän hyvinvointitekiöiden tutkimukset saivat Turun kaupunkitutkimusohjelman rahoituksen

27.12.2022

Turun kaupunkitutkimusohjelmasta myönnettiin rahoitus neljälle tutkimushankkeelle, joista kaikissa on mukana Turun yliopiston tutkijoita. Yksi hankkeista kehittää keskeisiä ranta-alueita, toinen tutkii kaupunkisatamien digitalisaatiota, kolmas arjen ja hyvinvoinnin kokemusta uusissa kaupunginosissa ja neljäs urbaania pyhiinvaellusta ennen ja nyt. Jokainen tutkimus sai 150 000 euron rahoituksen.

Merimiehetkö erimiehiä? Väitöstutkimus tuo näkymättömät merimiehet merenkulun historian tutkimukseen (Väitös: FM Ulla Kallberg, 12.11.2022, etnologia)

Merimiehen minuus on kokovartaloperformanssi. FM Ulla Kallberg selvitti etnologian alan väitöstutkimuksessaan, millaisia käsityksiä merimiehillä oli merimiehenä olemisesta ja siitä, miten he kokivat oman minuutensa ja ymmärsivät paikkansa ja asemansa rahtia kuljettaneiden höyrylaivojen työyhteisöissä vuosina 1910–1955. Tutkimuksessa minuus paljastui dynaamiseksi käsitteeksi. Se eletään ja koetaan ja nuo kokemukset ovat usein raskaita ja raastavia.

Tutkimus etnologian oppiaineessa

Etnologian tutkimukselle on ominaista kulttuurikäsityksen laaja-alaisuus ja ymmärtävä humanistinen tutkimusote. Tutkimuskohteet vaihtelevat paikallisista arjen ilmiöistä nykyisen globaalin ja erityisesti eurooppalaisen murroksen piirteisiin.

Opiskelu etnologian oppiaineessa

Etnologiassa koulutetaan kulttuurisiin prosesseihin ja ihmisten arjen ilmiöihin perehtyneitä, kriittisiä asiantuntijoita yhteiskunnan eri tarpeisiin. Etnologian opinnot tarjoavat väylän erilaisiin asiantuntija- ja kehittäjätehtäviin erityisesti kulttuurialalla.

Etnologian oppiaine

Etnologia (European Ethnology) tutkii ihmisiä ja kulttuureja. Etnologian tutkimuskohteena ovat arjen ilmiöt historiassa, nykyisyydessä ja tulevaisuudessa. 

Kansatiede kartoittaa perinteisen rakentamistavan kilpikohteita

25.04.2017

Turun yliopiston kansatieteen oppiaine on ryhtynyt kartoittamaan perinteisen rakentamistavan ansiosta myönnettyjen kunniakilpien kohteita. Talonpoikaiskulttuurisäätiö on myöntänyt kilpiä vuodesta 1939 lähtien, ja nyt säätiö yhdessä kansatieteen oppiaineen kanssa selvittää varsinaissuomalaisiin kilpikohteisiin liittyviä tietoja sekä nykytilannetta.