Yhteistyö etnologian oppiaineessa

Etnologia on laaja-alaisena yhteiskuntasidonnaisena tieteenalana vahvasti mukana paikallisessa, alueellisessa ja valtakunnallisessa kehitys- ja yhteistyötoiminnassa.

Monet opinnäytteet ja tutkimukset sekä hankkeet liittyvät kiinteästi yhteiskunnassa käynnissä oleviin muutosprosesseihin ja teemoista käytäviin keskusteluihin. Etnologialle onkin tyypillistä integroida opetus osaksi tutkimusta. Etnologienen tutkimus tarjoaa merkittäviä uusia näkökulmia ja käytännön soveltamismahdollisuuksia monille eri toimijoille. 

Yhteydet oppiaineen sidosryhmiin ovat tärkeitä ja niitä ylläpidetään ja kehitetään jatkuvasti. Olemme tehneet yhteistyötä erityisesti museo- ja arkistoalan kanssa. Myös yhteydet erilaisiin säätiöihin ja järjestöihin ovat tiiviit. Lisäksi tehdään aktiivista yhteistyötä muiden yliopistojen etnologian oppiaineiden kanssa, myös kansainvälisesti. Etnologialla on useita Erasmus-sopimuksia, mm. Szegedin (Unkari), Tarton (Viro), Würzburgin (Saksa), Grazin (Itävalta) ja Corkin (Irlanti) yliopistojen kanssa. 

Voimme tarjota opiskelijoille aiheita opinnäytteisiin ja olemme kiinnostuneita myös tilaustutkimuksista ja asiantuntijavaihdosta. Aikaisemmat yhteistyöhankkeemme ovat käsitelleet muun muassa muistitietoa ja kulttuuriperintöä, monipaikkaisuutta ja rajoja sekä materiaalista kulttuuria ja matkailua. Olemme kiinnostuneita uusista avauksista uusien yhteistyökumppaneiden kanssa.

HKT-arkisto

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen arkistossa on etnologian TYKL-kokoelma, joka koostuu etnologian oppiaineen 1950-luvulta lähtien kerätyistä aineistoista. Kokoelma on kansallisesti ja kansainvälisestikin merkittävä. Se on avoin tutkimus- ja opetuskäyttöön.

> HKT-arkiston verkkosivuilla

> TYKL-kokoelman tiedot HKT-arkiston verkkosivuilla

Etnologian järjestöjä