Turku ryhtyy koulutusviennissä yhteistyöhön Tampereen ja Itä-Suomen kanssa

12.06.2013

Turun, Itä-Suomen ja Tampereen yliopistot suunnittelevan yhteisen koulutusvientiyhtiön perustamista. Sen tehtävänä on markkinoida omistajayliopistojensa kansainvälisiä koulutuspalveluja. Aiesopimus uuden yhtiön perustamisesta on jo allekirjotiettu, toimitusjohtaja yhtiölle palkataan syksyllä.

Turun yliopistolla on koulutusvientiin tarjolla jo useita tuotteita, yksi niistä on KiVa Koulu.

​Koulutusvientiyhtiönsä kautta yliopistokolmikko myy aluksi täydennyskoulutusta, opintomoduuleja ja tilauskoulutuksia. Suurin potentiaali on tutkintokoulutuksen myynnissä, joka ei kuitenkaan ole nykyisen lainsäädännön puitteissa mahdollista.

Mahdollisia asiakkaita ovat muun muassa ulkomaiset yritykset, julkisorganisaatiot, yliopistot sekä täydennys- ja tutkintokoulutuksesta kiinnostuneet henkilöt. Asiakkaina voivat olla myös ulkomailla toimivat suomalaisyritykset. Koulutusvientiä suunnitellaan erityisesti kehittyvän talouden maihin.

– Tämä avaa mukana oleville yliopistoille erinomaiset mahdollisuudet tehdä tunnetuksi koulutustarjontaansa kansainvälisillä areenoilla, Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen sanoo.

Markkinoinnin siirtyessä yhtiön vastuulle yliopistot voivat keskittyä paremmin itse koulutusten toteuttamiseen. Yhteinen koulutusvientiyhtiö synnyttää myös yliopistojen yhteisiä koulutusvientituotteita.

Turun yliopistolla on tarjolla koulutusvientiin jo useampia, jo ulkomaisille kumppaneille esiteltyjä koulutusvientituotteita: KiVa Koulu, opettajankouluttajien kouluttaminen, hammaslääketieteen biomateriaalikoulutus, mielenterveysalan koulutusjärjestelmä, ICT-perusteinen kielten opetus, tulevaisuudentutkimus, elintarviketurvallisuus ja laatukontrollit, kansainväliset maisteriohjelmat sekä eMBA-koulutus.

Yliopistot ovat hyväksyneet aiesopimuksen yhtiön perustamisesta, niiden hallitukset päättävät perustamisesta viimeistään syyskuussa 2013. Tavoitteena on, että toiminta käynnistyy syksyllä, jolloin yhtiölle palkataan toimitusjohtaja. Varsinainen koulutusmyynti on tarkoitus aloittaa vuoden 2014 alussa.

 

Teksti: Erja Hyytiäinen
Kuva: Hanna Oksanen

Luotu 12.06.2013 | Muokattu 08.10.2015