Turun kauppakorkeakoulu tutkii Sitran IHAN-yritysohjelman vaikuttavuutta

08.10.2020

Kauppakorkeakoulu on valittu tutkimaan Sitran Reilun datatalouden IHAN® -hankkeeseen kuuluvan yritysohjelman vaikuttavuutta.

Yritysohjelman tavoitteena on edistää suomalaisten pk-yritysten dataan perustuvan liiketoiminnan kehittämistä. Sitra toteuttaa yritysohjelman kumppaneidensa kanssa ja kehittää siitä edelleen kansainvälisesti skaalautuvaa konseptia. Ensimmäinen toteutus on alkanut elokuussa 2020 ja jatkuu helmikuulle 2021. Ohjelmassa on mukana 22 suomalaista pk-yritystä, jotka kehittävät ohjelman aikana omaa dataan perustuvaa palvelua tai ratkaisua ohjelman uudistajien ja palvelumuotoilijoiden opastuksella yhdessä kumppaneidensa kanssa.
 
Vaikuttavuustutkimuksessa keskitytään sekä ohjelman kokonaisvaikuttavuuden tarkasteluun että ohjelmaan osallistuvien henkilöiden osaamisen kehittymisen arviointiin. Ensimmäisiä tuloksia vaikuttavuudesta raportoidaan ohjelmaa toteuttavalle verkostolle keväällä 2021. Loppuraportti ohjelman vaikuttavuudesta valmistuu vuoden 2022 lopussa, sillä vaikuttavuutta tutkitaan kahden vuoden jaksolla.

Vaikuttavuustutkimuksesta vastaavat: Marikka Heikkilä, Taina Eriksson ja Eeli Saarinen.

Luotu 08.10.2020 | Muokattu 08.10.2020