Turun, Tampereen ja Itä-Suomen yliopistojen koulutusvientiyhtiö aloittaa toimintansa

30.09.2013

Koulutusvientiyhtiö alkaa markkinoida ja myydä omistajayliopistojensa kansainvälisiä koulutuspalveluja.

Tampereen yliopiston hallitus päätti 27. syyskuuta, että yliopisto lähtee mukaan koulutusvientiyritykseen. Itä-Suomen ja Turun yliopistojen hallitukset tekivät vastaavan päätöksen jo aiemmin syyskuussa.

Päätöksen jälkeen koulutusvientiyhtiö perustetaan mahdollisimman pian. Kukin osakasyliopisto osallistuu yhtiön pääomittamiseen yhtäläisellä summalla.

Yhtiön tavoitteena on koulutusviennin liiketoiminnan edistäminen yliopistoissa sekä yliopistojen välisen koulutusvientiyhteistyön lisääminen ja koulutustuotteiden kehittäminen.

Koulutusvientiyhtiönsä kautta yliopistot myyvät aluksi täydennyskoulutusta, opintomoduuleja ja tilauskoulutuksia. Mahdollisia asiakkaita ovat muun muassa ulkomaiset yritykset, julkisorganisaatiot, yliopistot sekä täydennys- ja tutkintokoulutuksesta kiinnostuneet henkilöt. Asiakkaina voivat olla myös ulkomailla toimivat suomalaisyritykset.

– Yhdistämällä kolmen yliopiston voimavarat pystymme tarjoamaan laaja-alaisempaa ja monipuolisempaa koulutusta kuin jos kukin yliopisto toimisi yksin, yliopistojen rehtorit toteavat.

Koulutusvientiyhtiön toimitusjohtajan rekrytointi on parhaillaan käynnissä, ja toimitusjohtajan valitsee yhtiön hallitus. Kaikissa kolmessa yliopistossa on koulutusvientikoordinaattorin tehtävä.

Koulutusvienti on tarkoitus aloittaa vuoden 2014 alussa.

 

Tuomas Koivula

Luotu 30.09.2013 | Muokattu 08.10.2015