Turun yliopisto ja Orion Oyj ryhtyvät kouluttamaan yhteistyössä lääketutkimuksen tohtoreita

05.12.2018

Turun yliopisto ja Orion Oyj ovat solmineet puitesopimuksen, jossa sovitaan uudenlaisesta, yhteisestä tohtorien koulutusohjelmasta. Uuden koulutuspolun nimi on iPhD eli industrial PhD, ja sen tarkoitus on kouluttaa teollisuuden tutkimus- ja tuotekehitykseen erikoistuneita asiantuntijoita.

Sopimus allekirjoitettiin 5.12.2018. Kuvassa vasemmalta yliopiston lakimies Martina Snåre, professori Sari Mäkelä, rehtori Kalervo Väänänen, johtaja Antti Haapalinna, professori Eriika Savontaus ja professori Ullamari Pesonen.

Kuvaaja/Tekijä

Krista Kalaja

Uuden koulutuspolun tohtorikoulutettavat suorittavat suurimman osan koulutuksestaan teollisuudessa, mutta ohjelmaan kuuluu myös tutkijakoulutusta ja akateemisia tutkimusjaksoja yliopiston tutkimusryhmissä. 

Turun yliopistossa koulutuksesta vastaa lääketutkimuksen tohtoriohjelma, DRDP. Sen tehtävänä on systemaattisen, korkeatasoisen, ohjatun ja kestoltaan hallitun tohtorikoulutuksen järjestäminen. Orion Oyj puolestaan tarjoaa koulutettaville mielenkiintoisia tehtäviä tutkimus- ja tuotekehitysprojekteissaan. Ensimmäiset iPhD linjan opiskelijat on jo rekrytoitu, ja he aloittavat opiskelunsa vuoden 2019 alussa.

– Uuden yhteistyön kautta tohtorikoulutettavat saavat työelämässä arvokasta kokemusta toimimalla akateemisen ja teollisen lääketutkimuksen rajapinnassa, sanoo tohtoriohjelman johtaja, professori Eriika Savontaus Turun yliopistosta.

– Nyt allekirjoitetussa sopimuksessa on luotu edellytykset sille, että nelivuotisen tohtorikoulutuksen aikana jatko-opiskelija voidaan ottaa avoimesti Orionin omien työntekijöiden tapaan mukaan yrityksen tutkimustoimintaan. Näin voidaan luoda aito oppimis- ja kokemusilmapiiri, sanoo professori Antti Haapalinna Orionilta.

– Bioalan tulevaisuus riippuu osaavien ihmisten riittävyydestä. Tällä tavalla olemme mukana kouluttamassa uudenlaisia asiantuntijoita, joilla on jo valmistuessaan kokemusta ja näkökulma sekä akateemisesta että yritysmaailmasta ja jotka kykenevät helpommin toimimaan kummassakin ympäristössä, jatkaa Christer Nordstedt, Orionin tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja.

Lääketutkimuksen tohtoriohjelma DRDP kouluttaa lääkekehityksen ja -tutkimuksen ammattilaisia tutkija- ja asiantuntijatehtäviin. Tohtorit sijoittuvat lääke- ja bioteknologiayritysten tutkimus- ja johtotehtäviin, lääke- ja kemikaalivalvonnan viranomaistehtäviin ja akateemisiin tutkimus- ja opetustehtäviin.

Orion on suomalainen lääkeyhtiö − hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä ja lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easy-haler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2017 oli 1 034 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3200 henkilöä. Orionin A- ja B-osakkeet on listattu NASDAQ Helsingissä.

Luotu 05.12.2018 | Muokattu 05.12.2018