Tutkitun tiedon teemavuosi

Turun yliopisto monipuolisesti mukana tutkitun tiedon teemavuodessa

08.01.2021

Turun yliopisto osallistuu tutkitun tiedon teemavuoteen useilla tapahtumilla ja teoilla.

Vuosi 2021 on tutkitun tiedon teemavuosi. Turun yliopisto on mukana opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Akatemian ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan koordinoimassa hankkeessa, johon osallistuu laaja joukko toteuttajatahoja.

Teemavuoden kohderyhmänä ovat kaikki kansalaiset, päättäjät ja elinkeinoelämä. Erityisenä kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret, joiden toivotaan saavan teemavuodesta luovuutta, innostusta ja uskoa tulevaisuuteen.

Turun yliopisto osallistuu teemavuoden ohjelmaan seuraavilla tapahtumilla ja teoilla:

Aurora-lehti on ollut jo vuodesta 1994 tutkimusmatkalla. Turun yliopiston sidosryhmälehdessä esitellään yliopiston tuoretta tutkimusta ja monipuolista toimintaa. Lehteä julkaistaan sekä painettuna että verkossa.

Elävää tiedettä -tiedeviestintäkurssi ja blogi: Turun yliopiston tohtorikoulutettaville suunnattu kurssi tarjoaa valmiuksia tiedeviestintään. Kurssilla luennoi tieteen yleistajuistajia, vaikuttavuuden asiantuntijoita ja median edustajia. Kurssilaiset laativat yleistajuisen blogipostauksen tutkimusaiheestaan. Uusi blogipostauskausi käynnistyy alkuvuonna 2021.

Tutkimuksen lippulaiva INVEST osallistuu teemavuoteen monipuolisella ohjelmalla, esimerkiksi:

  • Tutkimuksesta asiantuntijoiden arkeen -webinaarisarja järjestetään kevään 2021 aikana. Webinaarisarja on suunnattu ammattilaisille, jotka työskentelevät lasten, nuorten ja perheiden parissa. Aiheena ovat tutkittuun tietoon perustuvat ratkaisut ja ohjelmat, joilla lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia voidaan parantaa. Ensimmäisen webinaari pidetään 9.2.2021 ja sen aiheena on toisen asteen opiskelijoille suunnattu Opintokamu-ohjelma.
  • Koulukiusaamisen ehkäisemisen haasteet -keskustelutilaisuus järjestetään SuomiAreenassa 14.7.2021.Tilaisuudessa keskustellaan koulukiusaamisen ehkäisemisen haasteista ja vakavista koulukiusaamistapauksista. Millaisia jälkiä jättää vuosia kestävä sanallinen ja fyysinen kiusaaminen, jolle ei löydy yksiselitteistä syytä? Miksi kiusaaja ei väliintuloista huolimatta lopeta kiusaamista? Mitkä tekijät saattavat selittää vakavia kiusaamistapauksia? Miten koulukiusaamisen ehkäisemisen haasteisiin voidaan löytää ratkaisuja?

Lasten yliopiston tiedeluennoilla tutkijat kertovat mielenkiintoisia ja hätkähdyttäviäkin tarinoita tutkimuskohteistaan. Turun yliopisto on järjestänyt Lasten yliopiston luentoja jo vuodesta 2008. Tiedeluennot on tarkoitettu 7–10-vuotiaille koululaisille. Lasten yliopiston tiedeluento MOT-järjestetään tutkijoiden yössä 24.9.2021.   

Professoriluennot ovat kaikille avoimia tilaisuuksia, joissa eri aloille nimitetyt uudet professorimme ja työelämäprofessorimme kertovat tieteenalastaan ja tutkimuksestaan. Luennot järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Videoidut luennot ovat katsottavissa verkossa ja ne julkaistaan myös podcasteina.

Turun yliopiston Tiedekeskus ja Lounais-Suomen LUMA-keskus osallistuvat teemavuoden ohjelmaan:

  • Tiederisteily SciCruise: LUMA-keskus järjestää yhdessä Åbo Akademin kanssa tiede- ja teknologiafestivaalin Turun ja Tukholman välisellä risteilyllä. SciCruise valtaa Viking Gracen 20.4.2021. Festivaalin pääteemana on Itämeri, tiede ja teknologia. SciCruisella on tarjolla monipuolinen ja kiinnostava kattaus tieteeseen, tekniikkaan ja ympäristöön liittyviä työpajoja, näyttelyitä, luentoja ja kilpailuja.
  • Tiedetestaajat-hankkeen tavoitteena on saada lapset innostumaan tieteestä ja sen parissa työskentelystä sekä tutustuttaa heidät tieteellisen tiedon tuottamisen eri vaiheisiin. Tiedetestaajat on Turun yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Suomen Kulttuurirahaston yhteinen hanke.

Tiedelinja-verkkolähetyksessä tutkijat ja yleisö keskustelevat ajankohtaisista aiheista. Lähetysten teemoissa otetaan huomioon kuuntelijoiden ja katselijoiden toiveet. Tutkijoille voi lähettää kysymyksiä etukäteen tai suorassa lähetyksessä. Lähetysten tallenteen ovat katsottavissa jälkikäteen verkossa. Uusi kausi käynnistyy jälleen alkuvuonna.  

Lisäksi Turun yliopiston asiantuntijat osallistuvat muiden organisaatioiden järjestämiin teemavuoden tapahtumiin ja tekoihin. Teemavuoden ohjelma täydentyy vuoden mittaan.

 

TK

 

Luotu 08.01.2021 | Muokattu 08.01.2021