Turun yliopisto on kestävän tulevaisuuden rohkea rakentaja

01.02.2021

Turun yliopiston strategia vuosille 2021–2030 on yliopistoyhteisömme yhteinen tahtotila, joka syntyi kaikille avoimessa prosessissa. Yhdessä määriteltyjen tavoitteiden avulla rakennamme rohkeasti ja vastuullisesti yhteiskunnan hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta 2020-luvulla.  

Strategia pohjautuu yliopiston perustehtäviin tutkimuksessa, koulutuksessa ja yhteiskunnallisessa vaikuttavuudessa sekä näkemykseemme siitä, miten haluamme olla vaikuttamassa muuttuvaan maailmaan.   

– Yliopiston rooli tiedon ja osaamisen tuottajana sekä luovan ja kriittisen ajattelun ja sivistyksen ylläpitäjänä korostuu muutosten keskellä. Haluamme lisätä luottamusta tutkittuun tietoon ja vahvistaa tutkimustiedon vaikuttavuutta yhteiskunnassa, sanoo rehtori Jukka Kola.  

Yhteiskunnallinen murros ja maailmanlaajuiset megatrendit, kuten ilmastonmuutos, digitalisaatio ja väestön ikääntyminen haastavat yliopiston globaalina vastuunkantajana. 

– Laaja-alaisesti monitieteisenä yliopistona voimme toimia suunnannäyttäjänä siinä, miten korkealaatuisen tutkimuksen avulla löydetään ratkaisuja aikamme suuriin haasteisiin. Yhteiskunnan eri aloille kouluttamamme asiantuntijat ovat tässä avainasemassa. 

Turun yliopiston strategia vuosille 2021–2030 nostaa entistä vahvemmin esille yliopistoyhteisön, hyvinvoinnin ja yhteistyön kaiken perustana. 

–  Yliopistoyhteisömme hyvinvointi on edellytys sille, että sisäinen yhteistyömme on vahvaa ja arki kampuksillamme sujuvaa – ja voimme tehdä tutkimusta, jota maailma tarvitsee.

Get inspired by science

Meitä inspiroi se, että teemme asioita yhdessä, innostumme ja innostamme. Työllämme on ratkaisevaa vaikutusta ja merkitystä muuttuvassa maailmassa. Toimimme aina arvojemme mukaisesti, rohkeasti ja innostavasti.  

Mistä sinä inspiroidut? Jaa tarinasi sosiaalisen median kanavissa käyttämällä aihetunnisteita #uniturku2030 ja #getinspiredbyscience 

Luotu 01.02.2021 | Muokattu 01.02.2021