Georgialaisopettajat tutustuivat Turun normaalikoulun opetukseen.

Turun yliopisto vie koulutusosaamista Georgiaan – uudessa koulussa on suomalainen opetussuunnitelma

10.09.2019

Kuusi georgialaista opettajaa kävi elo-syyskuun vaihteessa tutustumassa Turun normaalikoulun ja Turun kansainvälisen koulun opetukseen. Syyskuun 16. päivä Saguramon kaupunkiin avautuu Finnish International School.

– Minulle suomalainen koulutus on jatkuvaa keskustelua, palautteenantoa ja avoimuutta uusille innovaatioille, toteaa georgialaisopettaja Nano Khetsuriani.

Khetsuriani ja viisi muuta opettajaa saapuivat elokuussa Turkuun tutustumaan suomalaiseen koulutukseen. Ensin he osallistuivat Turun normaalikoulun tunteihin ja siirtyivät sitten kansainvälisen koulun puolelle. Kaksiviikkoiseen koulutusjaksoon sisältyi kaikenlaista virkkaamisesta koodaamiseen ja liikuntatuntien järjestämiseen.

– On todella kiinnostavaa katsoa järjestelmää sisäpuolelta, Sofia Cheisvili sanoo.

Cheisvili pani merkille, kuinka itsenäisesti oppilaat käyttäytyvät. Hän uskoo, että se näkyy myös oppimistuloksissa. Georgialaisopettajat nostavat esiin myös sen, että suomalaislapset vaikuttavat pitävän koulunkäyntiä tarpeellisena. Oppimisen ilosta pidetään kiinni, ja koulunkäynti on käytännönläheistä.

– Se ei ole jotain sellaista, mihin oppilaat on pakotettu, vaan jotain, mitä he tekevät mielellään, Ksenia Kim sanoo.

Turussa saadut opit otetaan heti käyttöön Georgiassa. Aluksi uudessa kansainvälisessä koulussa aletaan opettaa luokkia 1–3, ja jatkossa tavoitteena on laajentaa opetustoimintaa koko peruskoulun kattavaksi.

Nano Khetsuriani, Satu-Maaria Särkilä, Ksenia Kim ja Sofia Cheisvili ovat yhtä mieltä siitä, että Turun normaalikoulussa opetukseen oli helppo päästä mukaan.

Projekti eteni suunnittelusta koulutukseen ja mentorointiin

Georgiaan suuntautuvassa, Polar Partners -yhtiön kehittämässä hankkeessa on mukana useita suomalaisia koulutusviejiä, ja Turun yliopistosta siihen on osallistunut useita asiantuntijoita. Turun kansainvälisessä koulussa työskentelevät Tuire Suvitie ja Adele Harju ovat esimerkiksi laatineet suomalaisen kansallisen opetussuunnitelman pohjalta uudelle koululle opetussuunnitelman ja kouluttaneet georgialaisopettajia Turussa. He ovat käyneet kouluttamassa opettajia kahdesti myös Tbilisissä. Lisäksi projektiin on kuulunut opettajien online-kouluttamista ja mentorointia.

Turun yliopisto on aktiivisesti mukana suomalaisen koulutusviennin kehittämisessä. Suvitien mukaan Turun yliopistolla ja suomalaisella koulutusjärjestelmällä on kansainvälisesti paljon annettavaa. Esimerkeiksi hän nostaa monikulttuurisuuden ja kielitietoisen opettamisen sekä opettajien autonomisuuden opetuksessa. Suvitien mukaan Suomessa oppilaat valmistetaan tulevaa elämää varten.

– Ei opeteta sisältöjä ulkoa, vaan opitaan oppimaan ja ajattelemaan, opitaan huolehtimaan itsestämme ja ottamaan vastuuta.

Georgialaisopettajien kouluttaminen jatkuu kouluarjen startattua. Turun yliopisto seuraa projektin etenemistä. Suvitie toteaa, että hanke on ollut antoisa.

– On todella hienoa nähdä, kuinka paljon voi tapahtua niin lyhyessä ajassa. Mukana on huippuammattilaisia, jotka haluavat tehdä asioita uudella tavalla ja rikkoa rajoja, jotta lapset oppisivat enemmän ja koulutus olisi parempaa.

Teksti ja kuvat Sara Harju

Luotu 10.09.2019 | Muokattu 11.09.2019