Turun yliopistolle sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusvastuu

10.01.2022

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Turun yliopistolle sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusvastuun. Laajennus helpottaa alueellista osaajapulaa ja lisää entisestään yliopiston ja sen teknillisen tiedekunnan vaikuttavuutta.

Turun yliopisto hallitus päätti syyskuussa, että opetus- ja kulttuuriministeriöltä haetaan Turun yliopiston tekniikan koulutusvastuun laajentamista sähkö- ja automaatiotekniikalla. Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen on päättänyt koulutusvastuulaajennuksista yhteensä kuudessa yliopistossa ja yhdeksässä ammattikorkeakoulussa. Lähes kaikille korkeakouluille myönnettiin niiden hakemat koulutusvastuulaajennukset.

- Koulutusvastuun laajennuksen myötä voimme nyt yhteistyössä muiden alueen korkeakoulujen kanssa ryhtyä paikkaamaan Lounais-Suomen merkittävää osaajavajetta myös sähkö- ja automaatiotekniikassa. Alueella koulutettavilla osaajilla on merkittävä vaikutus alueen teollisuuden kilpailukyvylle ja sitä kautta koko Suomen hyvinvoinnille, rehtori Jukka Kola sanoo.

Alueen sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuskokonaisuuden kehittämistä tukee myös Turun ammattikorkeakoulun samanaikaisesti saama sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusvastuu.

Koulutusvastuu tarkoittaa oikeutta ja velvollisuutta alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon koulutuksen järjestämiseen kyseisellä koulutusalalla. Yliopistojen koulutusvastuut on määritelty OKM:n asetuksessa.

Teknillisessä tiedekunnassa on tällä hetkellä yli 2000 perus- ja jatkotutkintoa suorittavaa opiskelijaa ja noin 350 työntekijää, joista lähes 50 on professoreita.  Tiedekunnan muodostavat tällä hetkellä tietotekniikan laitos, bioteknologian laitos sekä kone- ja materiaalitekniikan laitos.

Tiedekunta aloitti toimintansa vuoden 2021 alussa, mutta tekniikan koulutuksella on Turun yliopistossa pitkä historia, sillä tieto- ja viestintätekniikan ja biotekniikan diplomi-insinöörejä on koulutettu jo lähes 20 vuotta.

Tiedekunta tekee aktiivisesti yhteistyötä alueen yritysten kanssa muun muassa opetuksessa, tutkimushankkeissa sekä koulutuksen ja työelämän tarpeiden vastaavuuden tarkastelussa. Hyvänä esimerkkinä alueellisesta yhteistyöstä ovat myös alueen yritysten, yhteisöjen ja kaupunkien antamat lahjoitusprofessuurit, joita teknillinen tiedekunta on saanut tähän mennessä yhteensä 13.

 

Muokattu 11.1.2022: korjattu Antti Kurvisen titteli.

Luotu 10.01.2022 | Muokattu 15.02.2022