Hum tutkimus Sirkkala (4)

Turun yliopistolle tunnustus tutkijoiden aseman ja arvostuksen kehittämisestä

09.09.2020

Euroopan komission myöntämän HR Excellence in Research -logon käyttöoikeus on tunnustus sitoutumisesta tutkijoiden aseman ja arvostuksen jatkuvaan kehittämiseen Tutkijoiden eurooppalaisen peruskirjan suositusten suuntaisesti. Turun yliopistolle on myönnetty jatko-oikeus logon käyttöön.

Logon käyttöoikeus myönnetään Human Resources Strategy for Research (HRS4R) -hankkeeseen liittyneille korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Turun yliopisto sai ulkoisessa arvioinnissa kiitosta erityisesti peruskirjan suositusten sulauttamisesta omaan strategiseen kehittämistyöhönsä.

– Ensimmäistä kertaa logon käyttöoikeus myönnettiin Turun yliopistolle vuonna 2013. Uudelleenarvioinnissa kolme hakemukseemme perehtynyttä vertaisarvioijaa eri eurooppalaisista yliopistoista haastatteli noin 50 Turun yliopiston tutkijaa ja tutkimuspalvelujen henkilöstöön kuuluvaa.

Arviointivierailulla nostettiin näkyviin sitä monipuolista kehitystyötä, jota Turun yliopistossa on hankkeen aikana tehty, tutkijoiden havaintoja parannusten vaikutuksista sekä edelleen kehittämistä kaipaavia kohteita, kertoo Turun yliopistossa hankkeesta vastannut hyvinvointisuunnittelija Johanna Mäkinen.

Arvioijat totesivat raportissaan, että Turun yliopisto on vahvasti sitoutunut kehittämään tutkijoille suotuisaa toimintaympäristöä ja että Tutkijoiden peruskirjan suositukset on selkeästi omaksuttu osaksi yliopiston omaa strategista kehittämistä. Hankkeen aikana tapahtuneina keskeisinä parannuksina nostettiin esiin lisääntynyt ja monipuolinen tutkijoiden urasuunnittelun tuki sekä monien palvelujen, kuten henkilöstökoulutuksen ja liikuntapalvelujen, avaaminen myös ei-työsuhteessa oleville tutkijoille.

Hyvinä käytänteinä jaettavaksi muihinkin korkeakouluihin nimettiin muun muassa tohtorikoulutettavien pakolliset tutkimusetiikan kurssit, hyvinvointikysely myös ei-työsuhteisille tutkijoille ja väitösohjaajien säännöllisesti toteutuva koulutus.

– Tarkennuksina uusintahakemukseen edellytettiin selkeät tavoitteet ja indikaattorit toimenpiteille sekä erityisiä palveluja tukemaan post doc -tutkijoita. Koska tuleva strategiamme oli juuri valmistumassa vuosille 2021–2030, kytkimme pyydettyjä tarkennuksia täydentäessämme hankkeen tavoitteet samalla yhä vahvemmin osaksi yliopiston omaa strategista kehittämistä, Mäkinen kertoo. 

Logon myöntöpäätöksessä arvioijat toteavatkin, että Turun yliopiston henkilöstöpolitiikan käytännöt on linjattu yhdenmukaisiksi Tutkijoiden peruskirjan periaatteiden kanssa.  Hakemuksen kattava tilanneanalyysi ja toimintasuunnitelma täyttävät kaikki vaatimukset, joita logon käyttöoikeuden jatkaminen seuraavaksi kolmeksi vuodeksi edellyttää.

HR Excellence in Research

Luotu 09.09.2020 | Muokattu 09.09.2020