fonetiikan_LAB-lab-23_480px.jpg

Turun yliopiston fonetiikka ja Sanako solmivat uuden yhteistyösopimuksen – puheen oppimisen tutkimusta ympäri maailman

19.01.2021

Turun yliopiston fonetiikka ja sen yhteydessä toimiva Learning, Age & Bilingualism –laboratorio (LAB-lab) on solminut uuden yhteistyösopimuksen kielen oppimisen palveluita tarjoavan Sanako Oy:n kanssa.

Sopimus on jatkoa jo vuonna 2011 aloitetulle yhteistyölle, jossa turkulaiset foneetikot alkoivat hyödyntää Sanakon laitteistoja ja ohjelmistoja oppimistutkimuksissaan. Aiemmin sopimus on mahdollistanut myös uusien kansainvälisten etälaboratorioiden perustamisen Sanakon tuella, mutta nyt yhteistyön kautta haetaan suurempaa kansainvälistä kattavuutta ja näkyvyyttä.

- Fonetiikka on monitieteinen ja merkittävä tutkimusala maailmalla. Turussa olemme keskittyneet vieraiden kielten oppimisen tutkimukseen ja kansainvälinen yhteistyö on yksikkömme elinehto. Haluamme olla mukana suunnittelemassa uusia tapoja oppia oppijoiden taustoista riippumatta. Sanako-yhteistyö on avain tähän, sillä pystymme nyt perustamaan laajan etälaboratorioiden verkoston, fonetiikan professori Maija S. Peltola toteaa.

Etälaboratorioiden toiminnasta vastaava yliopisto-opettaja Kimmo U. Peltola nostaa esiin korona-pandemian seurauksena entisestään korostuneen tarpeen etäoppimisen kehittämiseen.

- Kansainvälisen verkoston ja Sanakon avulla voimme tutkia entistä tehokkaammin sitä, miten oppijoita voidaan tukea uuden kielen oppimisessa riippumatta siitä, mikä on puhujan äidinkieli ja mitä kieltä hän opettelee. Uusi Sanako-sopimus mahdollistaa erityisesti sen, että voimme kerätä materiaalia tietoturvallisesti etäyhteyksin, jolloin pääsemme näkemään, mitä kotona oppiminen on verrattuna laboratorio-olosuhteissa tapahtuvaan harjoitteluun. Tästä saamme uutta tietoa etäoppimisen kehittämiseksi.

Sanakon toimitusjohtaja Juho Isola kokee yhteistyön hyvin tärkeänä.

- Etäoppimisen kehittäminen kansainvälisen tutkimuksen voimin on luonnollista jatkumoa aiemmalle yhteistyöllemme. Turun yliopiston fonetiikan ainutlaatuinen osaaminen ja kansainvälinen verkosto takaa meille laadukasta tutkimusta, jonka avulla voimme jatkokehittää kielten oppimiseen ja opettamiseen suunnattuja tuotteitamme vastaamaan niihin haasteisiin joita opettajat ja oppilaat kohtaavat nykypäivinä, Isola toteaa.

- Tutkimustemme tavoitteena on löytää sellaista luotettavaa tietoa, jonka avulla oppimista voidaan tulevaisuudessa tukea entistä paremmin. Ilman tutkimusyhteisön ja yritysten välistä yhteistyötä tällainen päämäärä olisi hankala tavoittaa. Kielten oppimisen mahdollistaminen kotisohvilla ympäri maailmaa on haastava ja laaja tehtävä, siksi työhön onkin ryhdyttävä yhdessä, Peltolat toteavat.

Luotu 19.01.2021 | Muokattu 19.01.2021