Turun yliopiston tutkijat mukana kvanttitutkimuksen huippukokouksessa

14.10.2019

Kvanttiteknologian saloja avaava näyttely avautuu 16. lokakuuta. Näyttely toimii avauksena 17.–18. lokakuuta pidettävälle huippukokoukselle, joka kokoaa eurooppalaiset kvanttiasiantuntijat yhteen keskustelemaan alan tulevaisuudesta.

Quantum Explorations (QuEx) on kaikille avoin kvanttiteknologian näyttely, joka pidetään Dipolissa, Espoon Otaniemessä 16.10.–15.11. Näyttely kuvaa kvanttiteknologian nykytilaa ja käynnissä olevaa kvanttiteknologian vallankumousta, avaa keskeisiä kvanttifysiikan käsitteitä ja tuo esille huippututkimusta selkeästi ja konkreettisten esimerkkien avulla. 

Näyttely avataan virallisesti Euroopan kvanttiasiantuntijoiden huippukokouksessa 17. lokakuuta.

– Kvanttiteknologian tutkimuksen kansallisen huippuyksikön vahvuuksia ovat monipuolinen osaaminen, ennakkoluulottomuus, osallistaminen ja pitkät perinteet. Huippuyksikön tehtävä on kouluttaa uuden sukupolven kvantti-insinöörejä ja tutkijoita ja lisätä muun tiedemaailman ja suuren yleisön tietoisuutta ja ymmärrystä kvanttiteknologiasta. Tämä on myös Quantum Explorations -näyttelyn tavoite, kertoo Turun yliopiston teoreettisen fysiikan professori Sabrina Maniscalco

Maniscalco johtaa Turun yliopiston Turku Quantum Technology -tutkimusryhmää ja toimii Suomen Akatemian kvanttiteknologian huippuyksikön varajohtajana. Quantum Explorations -näyttelyssä hän on mukana tieteellisenä johtajana. 

– Quantum Explorations pyrkii lisäämään kiinnostusta kvanttiteknologiaa ja sen sovelluksia kohtaan ja luomaan pelillisyyden ja tarinallisuuden avulla visuaalisesti mieleenpainuvan näyttelykokemuksen, sanoo näyttelykoordinaattori Noora Heiskanen Aalto-yliopistosta.

Pelejä, demoja ja työkaluja

Yksi näyttelyn vetonauloista on interaktiivinen Quantum Garden -taideteos ja peli. Pelaajan roolina on vuorovaikuttaa taideteoksen kanssa ja pyrkiä näin ennustamaan, mihin tilaan teoksen simuloima kvanttikulku päätyy. Teos auttaa havainnollistamaan kvanttilaskennan ja -biologian taustalla vaikuttavien mallien periaatteita.

Pelaaja lähettää teoksen jousia koskettamalla liikkeelle kuvitteellisen kvanttihiukkasen, joka liikkuu kvanttifysiikan lakeja seuraten jousille mallinnetussa kvanttiverkostossa. Hiukkasen kulku määräytyy kvanttimekaniikassa käytetyn Schrödingerin aaltoyhtälön mukaisesti verkoston solmujen välillä. Pelaajan tavoite on löytää oikeaa jousta koskettamalla partikkeli taululta uudestaan.

Näyttelyssä voi tutustua myös muihin taideteoksiin, demoihin, työkaluihin ja videoihin, jotka kertovat tutkijoiden ja yhteistyökumppaneiden työstä. Näyttelyssä voi kokeilla kuutta peliä, jotka liittyvät eri tavoin kvanttifysiikkaan ja -teknologiaan. Esimerkiksi Aalto-yliopistossa kehitetty Hamsterwave ja MiTale-yrityksen Qviz hyödyntävät Turun yliopiston kehittämää Quantum Black Box -sovellusta, joka pyrkii tutkimuskysymysten joukkoistamiseen.

Kvanttiteknologian huippuyksikköön kuuluu kymmenen kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusryhmää Aalto-yliopistosta, Turun yliopistosta ja VTT:ltä. Näiden lisäksi näyttelyyn ovat tuottaneet sisältöä Bluefors, IQM and IBM. Bluefors tuo näyttelyyn esille superpakastimen eli kryostaatin, jota tarvitaan esimerkiksi kvanttitietokoneiden kehitystyössä.

Kvanttitutkijoiden huippukokous 17.–18.10.

Osa kvanttiteknologian vallankumousta on myös Euroopan unionin suurimpiin ja kunnianhimoisimpiin hankkeisiin kuuluva, vuonna 2018 käynnistynyt Quantum Flagship. Siihen osallistuu yli 5000 tutkijaa eri yliopistoista ja teollisuudesta, ja Suomesta on mukana kaikkiaan viisi hanketta. 

Suomen EU-puheenjohtajakauden, Aalto-yliopiston, VTT:n, Suomen Akatemian ja Quantum Flagship -hankkeen järjestämässä Exploring and Making Quantum Technology -tapahtumassa 17.–18. lokakuuta kvanttiteknologian huippuasiantuntijat ja sidosryhmien edustajat keskustelevat Euroopan kvanttiteknologian nykytilanteesta ja tulevaisuudesta. Professori Maniscalco esittelee tilaisuudessa torstaina 17.10. suomalaista kvanttiosaamista yhdessä Aalto-yliopiston professori Jukka Pekolan kanssa.

Quantum Explorations -näyttelyn rahoittaa Aalto-yliopiston Centre for Quantum Engineering ja Dipolin galleria, näyttelyn tuottavat Aalto-yliopisto ja Turun yliopisto. Näyttely on avoinna Dipolin aukioloaikoina, ja pelihuone on avoinna keskiviikosta perjantaihin klo 12–16. Näyttely sopii kaikenikäisille. 

Kuva: Aleksi Poutanen

Luotu 14.10.2019 | Muokattu 14.10.2019