Asiasana: teoreettisen fysiikan laboratorio

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Väittelijä tutki kvanttisysteemeissä tapahtuvan kvanttisiirron problematiikkaa (Väitös: MSc Walter Talarico, 30.1.2021, teoreettinen fysiikka)

Avointen ja korreloituneiden kvanttisysteemien tutkimus on saanut viime vuosina paljon huomiota molekyylisysteemeissä tapahtuvan kvanttikuljetuksen kokeellisten edistysaskelten ansiosta. MSc Walter Talarico käsittelee väitöskirjassaan avoimissa ja korreloituneissa kvanttisysteemeissä tapahtuvan kvanttisiirron problematiikkaa.

Väitöstutkimuksessa hyödynnettiin avoimia kvanttisysteemejä kvanttiteknologioiden parantamiseksi (Väitös: MSc Sina Hamedani Raja, 15.12.2020, teoreettinen fysiikka)

MSc Sina Hamedani Rajan Turun yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus käsitteli kvanttifysiikan kahta eri osa-aluetta, kvantti-informatiikkaa sekä kvanttisysteemien termodynamiikkaa. Tutkimuksessa hyödynnettiin avoimia kvanttisysteemejä sekä kvantti-informaatioprotokollien toteutuksessa että kvanttisysteemin aikakehitykseen liittyvien ja termodynaamisten ominaisuuksien välisen suhteen tutkimiseen. 

Kvanttimelun hallintaan entistä tarkempia menetelmiä ja uudenlaisia tapoja melun hyödyntämiseen (Väitös: FM Henri Lyyra, 5.10.2019, teoreettinen fysiikka)

Uuden sukupolven kvanttiteknologiat, kuten kvanttitietokoneet, -simulaattorit, ja -salausmenetelmät ovat erittäin herkkiä ympäristöstä aiheutuvan kvanttimelun haitallisille vaikutuksille. Turun yliopistoon tekemässään teoreettisen fysiikan alan väitöskirjassa Henri Lyyra kehitti uusia keinoja kvanttimelun hallintaan, minimointiin ja hyödyntämiseen. 

Tietokonemallinnuksella ruosteen ja rasituksen kestäviä rautaseoksia (Väitös: FM Eero Nurmi, 14.6.2019, teoreettinen fysiikka)

Metallien hyödyntämisellä on pitkä historia, mutta vasta nykyaikaiset menetelmät mahdollistavat metallien laskennallisen simuloimisen atomimittakaavassa. Eero Nurmi käsitteli väitöstutkimuksessaan rautaseosten hapettumista sekä titaanin ja rauta-kromi-alumiiniseoksen mekaanisia ominaisuuksia tietokonemallinnuksen avulla. Tutkimus lisää tietoa teollisuudessa paljon käytössä olevien metalliseosten korroosionkestävyydestä.