Väittelijä tutki kvanttisysteemeissä tapahtuvan kvanttisiirron problematiikkaa (Väitös: MSc Walter Talarico, 30.1.2021, teoreettinen fysiikka)

Avointen ja korreloituneiden kvanttisysteemien tutkimus on saanut viime vuosina paljon huomiota molekyylisysteemeissä tapahtuvan kvanttikuljetuksen kokeellisten edistysaskelten ansiosta. MSc Walter Talarico käsittelee väitöskirjassaan avoimissa ja korreloituneissa kvanttisysteemeissä tapahtuvan kvanttisiirron problematiikkaa.

Molekulaarisen sähkön- ja kvanttisiirron ymmärtämisessä on olennaista sellaisten kvanttiteknologioiden toteuttaminen, jotka voidaan integroida nykyisiin piipohjaisiin teknologioihin parempien ja nopeampien piirien tuottamiseksi.

Perustavanlaatuisella ja teoreettisella tasolla on otettava huomioon prosessit, joissa sekä itseisvuorovaikutukset atomi- ja nanokokoisten systeemien sisällä että vuorovaikutukset makroskooppisten ympäristöjen kanssa ovat ensisijainen syy kvanttisysteemin fysikaalisten ja aikariippuvien ominaisuuksien laadullisiin ja määrällisiin muutoksiin.

Talaricon väitöskirja käsittelee korreloituneissa avoimissa kvanttisysteemeissä tapahtuvan kvanttisiirron problematiikkaa. Tutkimus hyödyntää epätasapainoista Greenin funktioiden lähestymistapaa kuvaamaan erityisesti korrelaatioiden vaikutusta varaus- ja lämpösiirron aikakehityksessä.

– Valitettavasti teorian karakterisoivasta integraalimuotoilun kaksiaikarakenteesta johtuen nykyään ei ole tarjolla kaupallisia ohjelmistoja, jotka pystyvät suorittamaan laskuja ratkaisujen löytämiseksi. Siksi tätä tarkoitusta varten täytyy itse ohjelmoida siihen räätälöityjä ohjelmistoja, Talarico kertoo.

Talarico tutkii teoreettisesti kuljetusta ja korrelaatioita kvasikiderakenteissa sekä sitä, kuinka varaus ja lämpö kulkeutuvat pitkin nanokokoisia liitoskohtia, kuten kvanttipisteitä, kvanttinanojohtimia ja hiilinanoputkia.

***

MSc N. Walter Talarico esittää väitöskirjansa ”TRANSPORT IN CORRELATED OPEN QUANTUM SYSTEMS” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa lauantaina 30.1.2021 klo 12.00. Väitöstilaisuutta voi seurata etänä.

Vastaväittäjänä toimii professori Gianluca Stefanucci (University of Rome Tor Wergata, Italia) ja kustoksena professori Sabrina Maniscalco (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on teoreettinen fysiikka.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Väittelijän yhteystiedot: nawata@utu.fi, p +358449842490

> Väittelijän kuva

> Väitöskirja on julkaistu sähköisenä

Luotu 26.01.2021 | Muokattu 26.01.2021