Asiasana: Fysikaalisten ja kemiallisten tieteiden tohtoriohjelma (PCS)

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Väitöstutkimuksessa valmistettiin lyhyitä yksinauhaisia DNA-pätkiä organoelohopearakenteella (Väitös: FM Dattatraya Ukale, 2.3.2021, kemia)

Dattatraya Ukale on väitöstutkimuksessaan valmistanut DNA-oligonukleotideja, eli lyhyitä yksinauhaisen DNA:n pätkiä, joissa yksi emäsosa on korvattu aromaattisella organoelohopearakenteella. Näiden rakenteiden pariutuminen luonnollisten nukleiinihappoemästen kanssa perustuu elohopean ja typen väliseen sidokseen ja poikkeaa ratkaisevasti luonnollisesta Watson–Crick-emäspariutumisesta.

Väittelijä tutki kvanttisysteemeissä tapahtuvan kvanttisiirron problematiikkaa (Väitös: MSc Walter Talarico, 30.1.2021, teoreettinen fysiikka)

Avointen ja korreloituneiden kvanttisysteemien tutkimus on saanut viime vuosina paljon huomiota molekyylisysteemeissä tapahtuvan kvanttikuljetuksen kokeellisten edistysaskelten ansiosta. MSc Walter Talarico käsittelee väitöskirjassaan avoimissa ja korreloituneissa kvanttisysteemeissä tapahtuvan kvanttisiirron problematiikkaa.

Väitöstutkimuksessa hyödynnettiin avoimia kvanttisysteemejä kvanttiteknologioiden parantamiseksi (Väitös: MSc Sina Hamedani Raja, 15.12.2020, teoreettinen fysiikka)

MSc Sina Hamedani Rajan Turun yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus käsitteli kvanttifysiikan kahta eri osa-aluetta, kvantti-informatiikkaa sekä kvanttisysteemien termodynamiikkaa. Tutkimuksessa hyödynnettiin avoimia kvanttisysteemejä sekä kvantti-informaatioprotokollien toteutuksessa että kvanttisysteemin aikakehitykseen liittyvien ja termodynaamisten ominaisuuksien välisen suhteen tutkimiseen. 

Väittelijä löysi uutta tietoa kasvitanniineista ja niiden soveltuvuudesta loislääkkeiksi (Väitös: FM Milla Leppä, 15.12.2020, kemia)

Kasvitanniinien avulla voidaan vähentää märehtijöiden kasvihuonekaasupäästöjä ja eläinten terveyttä heikentävien loisten määrää. Tanniinien monimuotoisuus on toistaiseksi hankaloittanut tutkimustulosten luotettavuutta. Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa FM Milla Leppä kehitti menetelmän, jolla tanniinien monimuotoisuutta ja toisaalta niiden antiloisaktiivisuutta voidaan tutkia entistä tarkemmin.

Uudet säteilymallit ja mittaukset tarkentavat tietoa neutronitähtien sisäosista (Väitös: FM Tuomo Salmi, 11.12.2020, tähtitiede)

Neutronitähtiä mittaamalla saadaan lisää tietoa niiden sisäosien erittäin tiheästä aineesta. Turun yliopistossa väittelevä Tuomo Salmi tutki, kuinka mittauksissa tarvittavia röntgenhavaintoja voidaan mallintaa. Tutkimus osoitti, että tähden ilmakehän ominaisuuksien tunteminen on tärkeää, sillä ne vaikuttavat suuresti neutronitähdestä havaittuihin pulsseihin. Salmen kehittämiä teorioita ja työkaluja hyödynnetään myös NASA:n IXPE-satelliitin havaintojen analysoinnissa.

Uudet kemialliset menetelmät auttavat löytämään kasvien puolustusyhdisteet (Väitös: FM Jorma Kim, 8.12.2020, kemia)

Kasvit tuottavat monia puolustusyhdisteitä kasvinsyöjiä vastaan. Näistä fenoliset yhdisteet voivat hapettuessaan heikentää ruuan laatua sekä haitata kasvinsyöjien ruuansulatusta ja kasvua. Turun yliopistoon tekemässään väitöstutkimuksessa Jorma Kim kehitti menetelmän, jonka avulla havaitaan, mitkä yhdisteet ovat alttiita hapettumaan kasvien omien entsyymien vaikutuksesta. Toisella menetelmällä voidaan määrittää esimerkiksi perhostoukkien suolen pH-arvo ja edelleen yhdisteiden hapettuminen suolessa havaitussa olosuhteessa.