Asiasana: Fysikaalisten ja kemiallisten tieteiden tohtoriohjelma (PCS)

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Väittelijä selvitti mustien aukkojen laukaisemien suihkujen ominaisuuksia (Väitös: MSc Vandad Fallah Ramazani, 16.6.2020, tähtitiede)

Supermassiivisten mustien aukkojen tuottamat relativistiset suihkut ovat maailmankaikkeuden voimakkaimpia hiukkaskiihdyttimiä. Niin sanotuissa BL Lac -kohteissa suihku on suuntautunut lähes maata kohti, jolloin ne havaitaan huomattavasti tavallista kirkkaampina. MSc Vandad Fallah Ramazani tarkastelee väitöskirjatyössään BL Lac -kohteiden perusominaisuuksia.

Väittelijä selvitti harvinaisten maametalli-ionien kompleksien soveltuvuutta energiansiirtoon (Väitös: Markus Räsänen, 29.5.2020, kemia)

FL Markus Räsäsen väitöstutkimus tuo lisätietoa harvinaisten maametalli-ionien kompleksien valontuoton muodostumisesta. Nykyisellään komplekseja hyödynnetään erityisesti bioanalytiikassa, muun muassa diagnostiikassa. Mitä paremmin kompleksien valontuoton muodostuminen tunnetaan, sitä enemmän kompleksien sovelluskohteita voidaan laajentaa.

Väittelijä kehitti uuden menetelmän geomagneettisten myrskyjen ennustamiseen (Väitös: MSc Dheyaa Ameri, 19.12.2019, fysiikka)

Aurinkomyrskyt vaikuttavat haitallisesti teknisiin järjestelmiin sekä avaruudessa että Maan päällä. MSc Dheyaa Ameri selvitti väitöskirjassaan geomagneettisten myrskyjen riippuvuutta Auringon koronan massapurkausten ominaisuuksista sekä suurienergiaisen hiukkassäteilyn yhteyksiä massapurkauksiin ja Auringon radiosäteilyyn. Lisäksi Ameri tutki mahdollisuutta käyttää hiukkashavaintoja geomagneettisten myrskyjen ennustamiseen.

Loisteaineita kehittämällä aurinkoenergiaa voitaisiin hyödyntää tehokkaammin (Väitös: FM Minnea Tuomisto, 11.12.2019, epäorgaaninen materiaalikemia)

Aurinkoenergia on isossa osassa kasvavien energiatarpeiden täyttämisessä tulevaisuudessa, minkä vuoksi materiaalien kehittäminen tehokkaammiksi aurinkoenergian hyödyntäjiksi on erityisen tärkeää. FM Minnea Tuomisto kehitti Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan valoa tuottavia, käänteisviritteisiä materiaaleja aurinkoenergian hyödyntämisen näkökulmasta.

Uutta tietoa orgaanisten puolijohteiden ominaisuuksista – tutkimus edistää orgaanisen elektroniikan mahdollisuuksia (Väitös: MSc Sergio Ulises Espinosa Domínguez, 8.11.2019, kemia)

Orgaanisella elektroniikalla on keskeinen rooli tämän hetken teknologisessa vallankumouksessa. Turun yliopistossa väittelevä Sergio Ulises Espinosa Domínguez tarkasteli kemian alaan kuuluvassa väitöskirjassaan, kuinka vedyn sitoutuminen vaikuttaa orgaanisiin puolijohteisiin.

Kvanttimelun hallintaan entistä tarkempia menetelmiä ja uudenlaisia tapoja melun hyödyntämiseen (Väitös: FM Henri Lyyra, 5.10.2019, teoreettinen fysiikka)

Uuden sukupolven kvanttiteknologiat, kuten kvanttitietokoneet, -simulaattorit, ja -salausmenetelmät ovat erittäin herkkiä ympäristöstä aiheutuvan kvanttimelun haitallisille vaikutuksille. Turun yliopistoon tekemässään teoreettisen fysiikan alan väitöskirjassa Henri Lyyra kehitti uusia keinoja kvanttimelun hallintaan, minimointiin ja hyödyntämiseen. 

Tietokonemallinnuksella ruosteen ja rasituksen kestäviä rautaseoksia (Väitös: FM Eero Nurmi, 14.6.2019, teoreettinen fysiikka)

Metallien hyödyntämisellä on pitkä historia, mutta vasta nykyaikaiset menetelmät mahdollistavat metallien laskennallisen simuloimisen atomimittakaavassa. Eero Nurmi käsitteli väitöstutkimuksessaan rautaseosten hapettumista sekä titaanin ja rauta-kromi-alumiiniseoksen mekaanisia ominaisuuksia tietokonemallinnuksen avulla. Tutkimus lisää tietoa teollisuudessa paljon käytössä olevien metalliseosten korroosionkestävyydestä.

Uusi merkkiaine helpottaa aivohalvaukseen ja Alzheimerin tautiin usein liittyvän neuroinflammaation PET-kuvantamista (Väitös: MChem Thomas Keller, 14.6.2019, kemia)

Neuroinflammaatiota, eli keskushermoston kudosten kroonista matala-asteista tulehdustilaa, esiintyy useissa keskushermostoon liittyvissä taudeissa, kuten aivohalvauksessa ja Alzheimerin taudissa. Thomas Keller tutki Turun yliopistoon tekemässään väitöskirjassa uutta neuroinflammaation kuvantamiseen tarkoitettua PET-merkkiainetta.

Väittelijä kehitti ratkaisuja staattisen sähkön aiheuttamiin jauheteollisuuden ongelmiin (FM Janne Peltonen, 25.5.2019, fysiikka)

Teollisissa prosesseissa, joissa käsitellään toisiaan vasten hankautuvia eristäviä jauheita, esiintyy lähes aina merkittävissä määrin sähköistä varautumista. Tämä aiheuttaa ongelmia esimerkiksi jauheiden kuljetukseen, sekoitukseen ja pakkaamiseen. Janne Peltonen tutki Turun yliopistoon tekemässään fysiikan alan väitöskirjassa uusia menetelmiä, joilla voidaan mitata hankausvarautumisen vaikutusta jauheiden ja jauheseosten käyttäytymiseen.