Turun yliopiston yhteyteen perustettiin Pohjois-Amerikan tutkimuskeskus

30.09.2013

John Morton -keskuksen tarkoituksena on tehdä ja edistää Pohjois-Amerikkaan liittyvää tutkimusta ja opetusta sekä toimia Pohjois-Amerikasta käytävän keskustelun foorumina.

​Turun yliopiston yhteyteen perustetun John Morton -keskuksen painopisteinä ovat Yhdysvaltain ja Kanadan politiikka, talous, kulttuuri, historia ja kansainväliset vuorovaikutusprosessit. Keskus toimii yhteistyössä Pohjois-Amerikkaa tutkivien suomalaisten, eurooppalaisten, pohjoisamerikkalaisten ja muiden kansainvälisten tahojen kanssa.

Keskuksen suunnitteluryhmää johtaneen professori Keijo Virtasen mukaan keskuksen perustaminen kumpuaa usealta eri taholta esitetystä painokkaasta ajatuksesta, että Suomeen pitää saada Yhdysvaltojen tutkimukseen keskittyvä instituutti. 

– Yhdysvalloilla on merkittävä rooli globaalien ongelmien ratkaisussa. Maailman johtavan valtion toimintaan, yhteiskunnan ja kulttuurin arvoihin sekä niihin kohdistuviin ratkaisuihin on Suomessakin kiinnitettävä huomiota ja niitä on analysoitava, Virtanen toteaa.

Suomella, Yhdysvalloilla ja Kanadalla on pitkä yhteinen historia. Keskus onkin nimetty Yhdysvaltojen vuonna 1776 annetun itsenäisyysjulistuksen suomalaistaustaisen allekirjoittajan mukaan.

Yhdysvalloissa ja Kanadassa asuu nykyään lähes miljoona suomalaistaustaista henkilöä, mikä omalta osaltaan ylläpitää vilkasta yhteydenpitoa Suomen ja Pohjois-Amerikan maiden välillä.

– Turun yliopistossa on pitkä traditio Pohjois-Amerikan monitieteisessä tutkimuksessa. Tiedeyhteydet ja tutkijoiden liikkuvuus maiden välillä ovat jatkuvasti tiivistymässä, Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen toteaa.

Tutkimuskeskus aloittaa toimintansa vuoden 2014 alussa, ja siihen mennessä keskukselle nimetään johtaja, koordinaattori, johtokunta ja sidosryhmien edustajista koostuva valtuuskunta. Keskus sijoittuu hallinnollisesti yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan.

HA

Luotu 30.09.2013 | Muokattu 30.09.2013