Turun yliopistossa vieraillut korkeimman hallinto-oikeuden presidentti valotti ajankohtaista EU-oikeutta

14.10.2019

Täysi salillinen yliopistoväkeä sai maanantaina kuulla puheen EU:n tämänhetkisestä oikeusvaltiokeskustelusta. Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Kari Kuusiniemi polkaisi käyntiin Turku Law Schoolin akateemisen vuoden pitämällä järjestyksessään kahdeksannen Turku Law Schoolin avausluennon.

Turku Law School Lecture käynnissä Calonia 1 -salissa.

Luennon aiheena oli oikeusvaltiollisuuden toteutuminen Euroopan unionissa. Euroopan komission mukaan oikeusvaltio Euroopan unionissa merkitsee muun muassa läpinäkyvää, vastuuvelvollista, demokraattista ja moniarvoista lainsäädäntöprosessia. Euroopan unionin tuomioistuin seuraa periaatteen toteutumista EU-maissa.

Kuusiniemi totesi, että oikeusvaltioperiaate sisältää erilaisia jännitteitä ja päällekkäisyyksiä, mutta se on kuitenkin oikeudellinen käsite. Joskus sitä on kritisoitu poliittiseksi ja epäselväksi.

Oikeusvaltioperiaattelle on kuitenkin asetettu konkreettisia määritelmiä. Kuusiniemi esitteli Venetsian komission vuonna 2016 julkaiseman luettelon oikeusvaltion arviointiperusteista. Siihen sisältyy esimerkiksi laillisuus ja oikeussuoja. Kuusiniemen mukaan listalla mainitut kriteerit ovat keskiössä myös nyt Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella.

– Yksi pääteemoista Suomen EU-puheenjohtajuuden kaudella on vahvistaa oikeusvaltioperiaatetta ja reagoida siihen liittyviin rikkomuksiin.

Kuusiniemi käsitteli oikeusvaltioperiaatetta esittelemällä muutamia Euroopan tuomioistuimen tekemiä päätöksiä viime vuosilta. Tuomioistuin ratkaisee unioniin kuuluvien maiden ja toimielinten välisiä riita-asioita. Sekä unionin jäsenvaltiot, Euroopan unionin neuvosto että Euroopan komissio voivat tuoda tapauksia tuomioistuimeen.

Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Kari Kuusiniemi puhui Turku Law School Lecture -luennolla.

Kuusiniemi korosti keskinäisen luottamuksen merkitystä oikeusvaltioperiaatteen toteutumisessa. Olisi tärkeää, että kansalaiset luottaisivat päättäjiin ja EU-maat luottaisivat toistensa lainsäädäntöjärjestelmiin. Oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen mahdollistaa puolestaan vakaan talousolosuhteet, ihmisoikeuksien toteutumisen ja lehdistönvapauden.

Kuusiniemi totesi, että vaikka jokaisen EU-maan olisi kehitettävä joitakin oikeusvaltioperiaatteeseen liittyviä asioita, ydinalueet toteutuvat hyvin. Hän muistutti, että Euroopan unionin toiminta perustuu yhteisille arvoille, joita on vaalittava tehokkaasti.

– Kriittinen keskustelu EU:n tulevaisuudesta on tervetullutta, mutta EU:n perussopimusten arvopohjaa ei saa heikentää.

Ennen uraansa korkeimmassa hallinto-oikeudessa Kari Kuusiniemi on työskennellyt esimerkiksi ympäristöoikeuden professorina Turun yliopistossa.

Maanantain Turku Law School Lecture oli kahdeksas Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan ja Åbo Akademin oikeustieteellisten aineiden järjestämä vuodenavausluento. Turku Law Schoolin avausluentoja on järjestetty vuodesta 2012 lähtien. Turku Law School on oikeustieteellistä opetusta tuottava Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteistyöorganisaatio.

Luotu 14.10.2019 | Muokattu 14.10.2019