Turvallinen satama – opastaen ja oppien kokoaa Vantaalle satama- ja logistiikka-alan toimijoita 16.1.2020

08.01.2020

Riittävällä perehdyttämisellä ja osaamisen varmistamisella on suuri merkitys työturvallisuuteen ja työtapaturmien ennaltaehkäisyyn. Opastaminen, oppiminen ja työturvallisuudesta huolehtiminen on tärkeää kaikille satamissa toimiville ja satamasidonnaisissa tehtävissä työskenteleville.

Jokaisella on oikeus oppia omalla tavallaan. Tilaisuuden tavoitteena on edistää satamien ja satamasidonnaisen logistiikan työturvallisuutta. Yhteisellä työturvallisuuskulttuurilla on suuri merkitys kaikille turvallisen työskentely-ympäristön saavuttamisessa.

Työturvallisuuskulttuuri satamassa

Satama on yhteinen työpaikka, jossa työskentelevät henkilöt edustavat eri organisaatioita, kansallisuuksia ja kulttuureita. Siellä on siksi myös työturvallisuuden kannalta useita kriittisiä rajapintoja, joiden sujuvuus on tärkeä osa turvallista työympäristöä. Työturvallisuus on henkilöstöön kohdistuvien riskien hallintaa ja työnteon turvallisuuden ylläpitoa ja kehittämistä. Yhteisellä työturvallisuuskulttuurilla on suuri merkitys työturvallisuuden saavuttamisessa.

Tilaisuus kokoaa jo viidettä kertaa yhteen logistiikka- ja turvallisuusalan toimijoita eri puolilta Suomea. Työturvallisuuteen liittyvien eri alojen asiantuntijoille suunnattuun koulutukselliseen tilaisuuteen toivotaan mukaan myös eri alojen opiskelijoita. On tärkeää saada opiskelijoita verkostoitumaan alan toimijoiden kanssa. Opiskelijoilla on merkittävä rooli työturvallisuuden edistämisessä tulevaisuudessa. Heillä on osaltaan mahdollisuus vaikuttaa työturvallisuuteen omalla toiminnallaan ja osaamisellaan. Vuorovaikutus jo alalla toimivien kanssa vahvistaa tavoitteiden saavuttamista. Opiskelijoiden mielipiteet ja näkemykset ovat tärkeitä.

OHJELMA

Tervetuloa
Työturvallisuuspäällikkö Risto Lappalainen, Väylä

Oppien ja opastaen veturinkuljettajien näkökulmasta satama-alueella
Turvallisuuspäällikkö Ville Mäki-Kamppi, VR-Yhtymä Oy

Jokaisella on oikeus oppia omalla tavallaan
Erityisopetuksen asiantuntija Aija Lund, Helsingin seudun erilaiset oppijat ry

Satamasidonnaisen logistiikan turvallisuusperehdytys
VAK Turvallisuusneuvonantaja Pekka Moilanen, Pirkanmaan Liikenneopisto Oy

Opastaminen ja liikkuminen satama-alueella - Case Hangon Satama Oy

Hangon Sataman liikennesuunnittelu
Satamamestari Timo Sjösten, Hangon Satama Oy

Satamaoperointi
Aluejohtaja Pekka Pöllänen, Oy Adolf Lahti Yxpila Ab

Merihenkilöstön ja laivoilla vierailevien liikkuminen satama-alueella
Turvallisuuspäällikkö Carolus Ramsay, Finnlines Plc., Ship Management

Kokemuksia HCT-rekoista satamissa
Kuljetus- ja laatupäällikkö Jari Pellikka, Kuljetusliike Ilmari Lehtonen Oy

Kiitos osallistujille ja tilaisuuden päätös
Työturvallisuuspäällikkö Risto Lappalainen, Väylä

Paikka: Suomen Ilmailumuseo, Karhumäentie 12 (Tietotie 3), Vantaa

NÄYTTEILLEASETTAJAT:
Etra Oy, Image Wear Oy, Sievin Jalkine Oy, Turun yliopisto, Työturvallisuuskeskus, Würth Oy

Esittelypisteisiin voi tutustua puheenvuorojen päättymisen jälkeen klo 17 asti ja Suomen Ilmailumuseon näyttelytiloihin voi tutustua klo 20 asti.

Tilaisuus on suunniteltu ja toteutettu laajassa alan toimijoiden yhteistyössä.

Lisätiedot: Erikoissuunnittelija Anne E. Suominen, 040 779 9494, anelsu@utu.fi

Luotu 08.01.2020 | Muokattu 09.01.2020