Työkaluja vastuullisempaan päätöksentekoon

28.09.2022

CCR-yksikön NWoW-hankkeessa rakennetaan digitaalista alustaa vastuullisen päätöksenteon tukemiseen. Kehitystyö etenee ja ensimmäinen pilottikelpoinen versio tulee valmistumaan vielä tämän vuoden puolella.

Henkilökohtaisen oppimispolun kautta voidaan vaikuttaa vastuullisemman mindsetin kehittymiseen, ja yksilötason datan avulla pystytään muodostamaan ymmärrystä myös määrättyjen työelämän metataitojen kehittymisestä. NWoWissa vastuullisuus kulkee käsi kädessä kollaboratiivisen arvonluonnin kanssa eli perusajatuksena on yhdessä muiden kanssa reflektoida päätöksenteon vaikuttimia ja pyrkiä ottamaan huomioon kestävyyden periaatteet laajemmastakin kuin vain taloudellisesta näkökulmasta. NWoWia voidaan tulevaisuudessa hyödyntää niin oppimisalustana kuin arviointityökalunakin.

NWoW on myös Business Finlandin rahoittama Research to Business -hanke, jossa tutkitaan tutkimuslähtöisen innovaation kaupallistamisen edellytyksiä ja tehdään esikaupallistamiseen kuuluvia toimenpiteitä kuten asiakastarpeen määrittelyä.

Teknologiakumppaniksi kehittystyössä valikoitui Vincit Oyj, jonka kanssa alustaa parhaillaan valmistellaan pilottitutkimukseen sopivaksi.

Luotu 28.09.2022 | Muokattu 28.09.2022