UTUPub varmistaa yksikkösi sähköisten julkaisujen säilymisen myös tulevaisuudessa

30.01.2024

Valtaosa Turun yliopiston tutkimuksesta julkaistaan tieteellisissä aikakausjulkaisuissa. Lisäksi tiedekunnat ja laitokset julkaisevat tutkimustietoa ja raportteja yliopiston omissa julkaisusarjoissa. On tärkeää varmistaa, että myös sähköiset julkaisut säilyvät tuleville sukupolville. 

Esimerkiksi laitoksen verkkosivuilla olevat julkaisut tulevat suurella todennäköisyydellä häviämään tulevien verkkosivu-uudistusten myötä, jos julkaisujen siirtoa ei ole erityisesti suunniteltu. Lisäksi linkitykset yms. vaihtuvat, eivätkä käyttäjät enää löydä julkaisua vanhentuneen linkin takaa. Tämän vuoksi yliopiston omat julkaisut tulee tallentaa alustalle, joka tarjoaa julkaisuille vakaan, pitkäaikaisen säilyvyyden ja pysyvän linkityksen. Yliopistolla on tarjolla tällainen alusta, Turun yliopiston julkaisuarkisto UTUPub.

Valtaosa UTUPub-julkaisuarkiston aineistoista on opinnäytetöitä kuten väitöskirjoja ja pro gradu -tutkielmia. Julkaisuarkisto sisältää myös muita yliopiston tiedekuntien ja laitosten julkaisuja sekä joitakin laitosten sähköisiä vuosikirjoja. Yleisesti julkaisut ovat erilaisia tutkimusraportteja, selvitystöitä, oppikirjoja tai oppaita. Joitakin julkaisuarkistossa olevia teoksia on käytetty mm. valintakokeiden aineistona. Vanhimmat julkaisut ovat 1740-luvulla ilmestyneitä, jälkikäteen digitoituja Turun akatemian väitöskirjoja.

UTUPub on julkaisualustana vakaa ja tarjoaa pysyvän säilytyksen sekä pysyvät URN-linkit julkaisuihin.  UTUPub:n sisältö indeksoituu myös kansainvälisiin Internetin hakukoneisiin (esim. GoogleScholar/Bing). UTUPubin teknisestä alustasta huolehtii Kansalliskirjasto, joka vastaa arkiston varmuuskopioinnista ja mm. ohjelmiston päivityksestä. UTUPub toimii avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti avoimen koodin DSpace-ohjelmalla. UTUPubin sisältö siirtyy Kansalliskirjaston kautta myös Kulttuuriaineistojen pysyväissäilytysarkistoon, jonka tehtävänä on säilöä aineistot pysyvästi tulevia sukupolvia varten.

UTUPub tarjoaa julkaisuille pysyvän tunnisteen

UTUPub käyttää pysyvinä linkkeinä URN-tunnuksia, jotka vastaavat aikakausjulkaisuista tuttuja DOI-tunnuksia. Pysyvien linkkien, kuten URN ja DOI, tiedot on määritelty indeksiin (tietämyskantaan), joka sisältää ajantasaisen tiedon julkaisun osoitteesta. Kun käyttäjä hakee julkaisua Internetistä URN-tunnuksella, vie URN-palvelun indeksi hänet siihen URL-osoitteeseen, josta julkaisu kulloinkin löytyy. Tämän vuoksi julkaisuihin viitattaessa tulisi käyttää URN-osoitetta vaihtuvien ja sivu-uudistusten yhteydessä katkeavien URL-osoitteen sijaan.

UTUPubin käyttö julkaisualustana yliopiston WWW-sivujen sijaan on siis suositeltavaa pysyvän julkaisuihin pääsyn ja julkaisujen pitkäaikaisen säilyvyyden kannalta. Halutessaan eri toimijat voivat laatia omille sivuilleen julkaisuluetteloita, joissa on URN-pohjaiset linkit UTUPubissa sijaitseviin teoksiin.

Julkaisujen lähettäminen UTUPubiin tallennettavaksi

Julkaisut lähetetään kirjastolle, joka tallentaa ne UTUPubiin. Lähettämiseen löytyy ohjeita kirjaston sivuilta. Ennen julkaisun lähettämistä kirjastolle on tärkeää huolehtia siitä, että tekijät antavat luvan teoksen julkaisemiseen julkaisuarkistossa. UTUPubiin tallennettavaksi tulee lähettää vain sellaisia julkaisuja, jotka ovat saavutettavia. Saavutettavuudesta vastaavat julkaisujen tekijät. Ohjeita löytyy mm. Saavutettavuuskirjasto Celian ohjesivulta.

Julkaisuarkistoon voi toimittaa julkaisuja myös jälkikäteen. Näin kannattaa tehdä esimerkiksi silloin, kun yliopiston verkkosivuilla olevat julkaisut ovat vaarassa hävitä verkkosivujen uudistuksen yhteydessä. Myös tällöin tulee huolehtia tekijänoikeuksista sekä varmistaa ja tarvittaessa korjata teosten saavutettavuus ennen niiden lähettämistä kirjastolle.

Lisätietoja

Lisätietoja saat Turun yliopiston kirjaston verkkosivuilta

Kysymyksiä voit lähettää osoitteeseen julkaisut@utu.fi 

Luotu 30.01.2024 | Muokattu 30.01.2024