Uusi kokoomateos pureutuu ajankohtaiseen keskusteluun länsimaiden ja liberalismin kriisistä

20.09.2019

Turun, Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen tutkijoiden toimittama teos käsittelee liberaalin järjestyksen haasteita kansainvälisten suhteiden kehyksen kautta. Median edustajat ovat tervetulleita teoksen julkistamistilaisuuteen.

Viime vuosina liberaalit arvot, liberaali kansainvälinen järjestelmä sekä niiden taustalla nähty länsimainen hegemonia on haastettu monelta taholta.

– Huolenaiheiden kirjo on varmasti jo kaikille tuttu. Ottaen huomioon vuoden 2008 finanssikriisin, onko Yhdysvaltain vetämä maailman talousjärjestelmä kestävällä pohjalla? Ylittävätkö globalisaation varjopuolet sen hyödyt? Haastavatko nousevat suurvallat nykyisen kansainvälisen järjestelmän tai länsimaiden ykkösaseman hierarkkiselta näyttäytyvässä maailmanjärjestyksessä? pohtii tutkijatohtori Henna-Riikka Pennanen Turun yliopistosta.

Pennanen on yhdessä Tampereen yliopiston professori Marko Lehden ja Jyväskylän yliopiston yliopistonlehtori Jukka Jouhkin kanssa toimittanut kokoomateoksen Contestations of Liberal Order: The West in Crisis? (Palgrave Macmillan, 2020). Kirjoittajat pohtivat toisaalta erityisesti arvoja ja identiteettejä sekä toisaalta erilaisia visioita maailmanjärjestyksestä. Kirja sisältää näkökulmia Euroopasta, Yhdysvalloista, Intiasta, Kiinasta, Turkista ja Venäjältä.  

– Kirjassa käsitellään sellaisia aiheita, kuten suvaitsevaisuus, vapaus, demokratia ja esimerkiksi ihmisoikeudet, joiden pohjalta on rakennettu kansallisia ja kansainvälisiä poliittisia järjestelmiä. Huomio kohdistuu myös siihen, että tämän hetkiset keskustelut ja huolenaiheet ovat pitkälti maailmanlaajuisia. Silti ne kytketään leimallisesti länteen. Länsi ja liberaali punotaan käsitteellisesti ja narratiivisesti yhteen ja samalla niiden sisältöjä ja merkityksiä määritellään uudelleen kriisipuheessa, Pennanen sanoo.

Tutkijoiden mukaan kirjan tavoitteena ei ole todentaa, ovatko länsi ja liberaali järjestys kriisissä tai mitata kriisien syvyyttä. Tavoitteena on käyttää tämä koetun ja kerrotun kriisin hetki pysähtymiseen ja sitkeiden sekä vaikeiden kysymysten esiin nostamiseen: Mitä liberaalius tai liberaali järjestelmä tänä päivänä tarkoittavat? 

– Kuinka länsimaat yhtä aikaa omivat liberaalit arvot ja normit omikseen, mutta samalla kuitenkin pitävät niitä universaaleina ja vientituotteina, halusivat muut valtiot niitä ottaa vastaan tai ei? Ja entä nyt, kun vaikuttaa siltä, että lännen sisällä samaiset arvot haastetaan ja torjutaan? Pennanen kysyy.

Teoksen julkistustilaisuus pidettiin Turun yliopiston Publicum-rakennuksessa perjantaina 20.9. Teos on saatavilla e-kirjana Turun yliopiston kirjastosta.

asdolkasdökadfs

Luotu 20.09.2019 | Muokattu 20.09.2019