Uusi lukuvuosi käyntiin avajaiskarnevaaleilla

06.09.2022

Turun yliopisto ja Turun yliopiston ylioppilaskunta järjestivät yhdessä perinteiset avajaiskarnevaalit 6.9.2022. Karnevaalit järjestettiin Vanhalla Suurtorilla ylioppilaskunnan 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.

Karnevaaleilla toivotetaan opiskelijat ja henkilökunta tervetulleiksi aloittamaan uutta lukuvuotta. Vararehtori Piia Björn kiitti avajaistervehdyksessään 100-vuotiasta ylioppilaskuntaa yhdessä tekemisestä.

– Yhteistyömme on aina tiivistä ja luontevaa niin yliopiston ja koulutuksen kehittämisen kuin opiskelijoiden hyvinvoinnin saralla. Jaamme yhteisen tahtotilan: opiskelu Turun yliopistossa on laadukasta, sujuvaa ja hauskaa – parasta mahdollista.

Björn toivotti kaikille yliopistoyhteisön jäsenille hyvää alkanutta lukuvuotta.

– Emme ole päässeet kohtaamaan toisiamme niin kuin ennen. Siksi tämä päivä on erityisen merkityksellinen, hän muistutti.

TYYn hallituksen puheenjohtaja Camilla Saarinen totesi tervehdyksessään alkavan lukuvuoden olevan uuden luomisen aikaa.

– Nautitaan yliopistosta, tieteestä ja opiskelusta!

Karnevaalien (kello 12–16 Vanhalla Suurtorilla) jälkeen avajaispäivän vietto jatkuu avajaisjuhlassa Turun yliopiston päärakennuksessa.

Vararehtori Piia Björn ja ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Camilla Saarinen pitivät avajaistervehdykset karnevaaleilla.

Karnevaaleilla palkittiin vuoden opettaja ja vuoden opintojakso

Avajaiskarnevaaleilla palkittiin vuoden opettaja ja opintojakso. Valinta tehtiin ylioppilaskunnan keräämien opiskelijoiden tekemien ehdotusten joukosta koulutusneuvostossa. Ehdotuksissa pyydettiin kiinnittämään huomiota arkipäivän opettajuuteen, opintojen ohjaukseen, opetuksen kehittämiseen sekä tutkimuksen ja opetuksen yhdistämiseen. Vuoden opettajan valinnassa kiinnitettiin erityistä huomiota opetukseen, joka on poikkeavissa olosuhteissa innostanut ja luonut yhteisöllisyyttä.

Vuoden opettajaksi 2022 valittiin yliopistonlehtori Jonna Järveläinen Turun kauppakorkeakoulun tietojärjestelmätieteen oppiaineesta. Valintaperusteet perustuvat opiskelijoiden ehdotuksiin, joissa korostuu Järveläisen kyky innostaa opiskelijoita sekä halu kehittyä opettajana.

Järveläinen kehittää jatkuvasti opetusmenetelmiään kokeilemalla, kouluttautumalla ja kuuntelemalla opiskelijoiden palautetta. Hän muokkaa kurssiensa sisältöjä ajankohtaisiksi ja haastaa opiskelijat ajattelemaan itse. Järveläinen onnistuu aina synnyttämään innostuksen ja sisäisen motivaation käsiteltäviä aiheita kohtaan. Opetustyön lisäksi hän on aidosti kiinnostunut opiskelijoidensa kuulumisista ja hyvinvoinnista, on joustava ja tarjoaa apuaan.

Vuoden opettaja Jonna Järveläinen on saanut korona-aikana paljon hyvää palautetta etäopetuksestaan.

Vuoden opintojaksona palkittiin Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen, yliopistojen Aasia-verkoston ja filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitoksen MOOC-verkkokurssina toteutettu Johdatus Itä-Aasiaan -opintojakso. Ehdotuksissa pyydettiin kiinnittämään huomiota vuorovaikutteiseen, innostavaan ja hyvää opiskeluilmapiiriä edistävään opetukseen sekä monipuolisiin ja oivaltaviin opetus- ja arviointimenetelmiin. Lisäksi painotettiin ratkaisuja, jotka onnistuivat poikkeavissa olosuhteissa synnyttämään innon oppimiseen ja luomaan ryhmähenkeä.

Valintaperusteissa kiitellään kaikille avoimeen, pieniin osasuorituksiin jakautuvaa kurssia kokeilevasta toteutusmuodosta. Lähestymistapa oli otettu haltuun huolellisella suunnittelulla ja toteutettiin selkein ohjeistuksin. Kurssi sai positiivista palautetta muun muassa siitä, että tehtävät nivoutuivat hyvin kurssin oppikirjaan ja monipuoliseen verkkomateriaaliin sekä kurssisivuston visuaalisesta ilmeestä, joka lisäsi motivaatiota ja yhdessä opettajakommunikaation ja keskustelutehtävien kanssa loi kannustavan ilmapiirin. Palkinnon vastaanotti opintojakson vastuuopettaja, yliopisto-opettaja Silja Keva Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksesta.

Yliopisto-opettaja Silja Keva vastaanotti vuoden opintojakso -palkinnon.

Tunnelmia avajaiskarnevaaleilta

Luotu 06.09.2022 | Muokattu 06.09.2022