Turun yliopisto tarjoaa kevään yhteishaussa uusia tekniikan alan koulutuksia ja lisäpaikkoja varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseen

13.03.2024

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin on käynnissä 13. –27.3.2024. Turun yliopistolla on yhteishaussa tarjolla 104 tutkinto-ohjelmaa, joista uusina hakukohteina on elintarviketekniikka ja tuotantotalous.

Turun yliopiston tekniikan alan koulutustarjonta laajenee entisestään, kun syksyllä 2024 alkavat uudet elintarviketekniikan sekä tuotantotalouden tekniikan kandidaatti- ja diplomi-insinöörikoulutukset.

-Tämän vuoden uusia diplomi-insinööri-ohjelmia yhdistää vahva painotus kestävään kehitykseen, kertoo teknillisen tiedekunnan koulutuspäällikkö Sari Stenvall-Virtanen.

Tuotantotalouden koulutusohjelman keskiössä on Stenvall-Virtasen mukaan kestävään kehitykseen perustuvan teknologian hyödyntäminen ja kestävän kehityksen ratkaisuihin painottuvan liiketoiminnan edistäminen. Elintarviketekniikan koulutuksessa puolestaan koulutetaan asiantuntijoita ja ongelmanratkaisijoita muun muassa maailmanlaajuisten ilmastonmuutosta, ruokaturvaa ja ruokaturvallisuutta koskevien haasteiden ratkaisemiseen.

Turun yliopistolle on lisäksi myönnetty rahoitusta varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelman aloituspaikkojen kasvattamiseen vuosina 2024–2026. Lisärahoituksen myötä vuodelle 2024 lisätään 20 aloituspaikkaa Rauman kampuksella jo olemassa olevaan valtakunnalliseen monimuotokoulutukseen.

Yhteishaussa Turun yliopiston 104 hakukohteesta 52 on suunnattu ensimmäistä opiskelupaikkaansa korkeakoulussa hakeville eli kandidaatin, kandidaatin+maisterin/diplomi-insinöörin tai lisensiaatin koulutuksia, joihin voi hakea lukiosta tai ammatillisesta koulutuksesta valmistuttuaan. Yhteishaussa mukana on myös 52 suomenkielistä maisterivaiheen koulutusta, joihin hakeminen edellyttää alempaa korkeakoulututkintoa.

Kevään 2023 yhteishaussa Turun yliopisto oli hakijamäärältään Suomen toiseksi suosituin korkeakoulu. Turun yliopistoon hakemuksen jätti yhteensä 29 466 hakijaa, yhteensä hakemuksia jätettiin 39 361. 

Viime vuonna korkeakoulujen yhteishaussa oli lähes 142 000 hakijaa, mikä oli noin 4 000 hakijaa enemmän kuin keväällä 2022.

Luotu 13.03.2024 | Muokattu 13.03.2024