Uusi menetelmä auttaa tunnistamaan aivosairauksien hoitokohteita

20.08.2018

Harvardin yliopiston tutkijaryhmä on kehittänyt Turun yliopiston tutkijatohtorin, dosentti Juho Joutsan johdolla uuden menetelmän, jolla voidaan paikallistaa aivosairauksien uusia hoitokohteita. Menetelmässä käytetään toiminnallista magneettikuvantamista selvittämään aivojen hermoverkostojen välisiä kytköksiä. Tutkimustulokset julkaistiin arvostetussa Annals of Neurology -lehdessä.

Aivovauriot, kuten aivoinfarkti, aiheuttavat tyypillisesti halvauksen tai muita ongelmallisia aivotoiminnan häiriöitä. Harvinaisissa tapauksissa, aivovaurion osuessa sattumalta juuri oikeaan kohtaan aivoja, vaurio saattaa kuitenkin korjata aivojen poikkeavaa toimintaa neurologisista tai psykiatrisista sairauksista kärsivillä potilailla. On esimerkiksi havaittu tapauksia, joissa Parkinsonin taudin oireet ovat lievittyneet merkittävästi aivoinfarktin jälkeen.

– Lääketieteen historiassa oireita lievittävillä paikallisilla aivovaurioilla on ollut suuri merkitys. Niistä saadut havainnot ovat luoneet pohjan nykylääketieteessä käytössä oleville neurokirurgisille hoitomenetelmille, kuten syväaivostimulaatiolle, jota käytetään mm. Parkinsonin taudin tai vaikean vapinan hoitoon, tutkijatohtori Juho Joutsa kertoo.

Toistaiseksi aivoissa tunnetaan tehokkaita hoitokohteita kuitenkin vain pieneen osaan aivosairauksista. Nämäkin kohteet on tunnistettu pitkälti sattumalta, yrityksen ja erehdyksen kautta. Oireita lievittäviä aivovaurioita on yritetty hyödyntää uusien hoitokohteiden tunnistamiseen, mutta ongelmana on ollut, että vauriot osuvat usein eri kohtiin aivoja. Toistaiseksi ei ole tiedetty, millä mekanismilla eri alueisiin osuvat vauriot helpottavat samaa oiretta.

Kytkentäkaavio paljastaa aivoalueiden yhteydet

Tutkijoiden kehittämä menetelmä yhdistää oireita lievittävien aivovaurioiden sijainnit aivojen kytkentäkaavioon, joka on luotu yhdistämällä 1000 terveen ihmisen toiminnalliset magneettikuvaukset. Tämä kytkentäkaavio kertoo, miten aivojen eri osat ovat yhteydessä toisiinsa. Näin voidaan tunnistaa aivoalueita, joihin oireita lievittävät aivovauriot ovat yhteyksissä.

Essentielli vapina on yleisimmin kuvattu aivosairaus, jonka oireita spontaanit aivovauriot ovat helpottaneet. Essentielliin vapinaan tunnetaan erittäin tehokas neurokirurginen hoitokohde, minkä vuoksi se valittiin nyt tutkitun menetelmän validointiin.

– Uutta menetelmää hyödyntäen havaitsimme, että kaikki essentielliä vapinaa helpottaneet aivovaurioalueet eri osissa aivoja ovat osa samaa hermoverkostoa, jonka keskeinen piste koko aivojen alueella on talamuksen VIM-tumake. Tämä joidenkin millimetrien läpimittainen tumake sijaitsee syvällä aivoissa, ja se on essentiellin vapinan tärkein neurokirurginen hoitokohde, Joutsa selittää.

– Menetelmämme onnistui siis tunnistamaan tehokkaimmaksi tiedetyn hoitokohteen analysoimalla aivoinfarktien sijaintien keskinäisiä kytköksiä, Joutsa jatkaa.

Tutkimuksen tulokset saattavat tarjota uuden tavan paikallistaa aivoissa hoitokohteita eri neurologisiin ja psykiatrisiin sairauksiin. Seuraavaksi tutkijat aikovat hyödyntää kehittämäänsä menetelmää sellaisiin aivosairauksiin, joihin ei toistaiseksi ole ainuttakaan tunnettua hoitokohdetta.

Sama tutkijaryhmä onnistui hiljattain löytämään Parkinsonin taudin oireiden mahdollisen alkuperän aivoissa.

>> Alkuperäisjulkaisu: Joutsa J, Shih LC, Horn A, Reich MM, Wu O, Rost NS, Fox MD. Identifying therapeutic targets from spontaneous beneficial brain lesions. Annals of Neurology 2018.
 
 
Luotu 20.08.2018 | Muokattu 20.08.2018