Uusi Routledgen kirja "Building Innovation Capabilities for Sustainable Industrialisation" tarjoaa uudenlaisen näkökulman keskusteluun kestävän teollistumisen edellytyksistä

22.11.2021

”Osaamisen kehittäminen on keskeistä, jotta Pariisin ilmastotavoitteisiin päästään. Jos paikallisiin tarpeisiin ja omavaraisuuteen ei keskitytä, aloitteet helposti epäonnistuvat. Ajankohtainen kirja auttaa haasteen ratkaisemisessa."

– Youba Sokona, Vice-Chair of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

Teos "Building Innovation Capabilities for Sustainable Industrialisation" tarjoaa raikkaita näkemyksiä sekä tutkijoille että poliittisille päättäjille, kuinka lisätä taloudellista yhteistoimintaa uusiutuvan energian teknologioiden saralla. Kirja esittää, että uusiutuvat energialähteet ja sähköistäminen kehitysmaissa tarjoavat tärkeitä mahdollisuuksia paikalliselle taloudelliselle kehitykselle. Tarvitaan kuitenkin uusia polkuja näiden mahdollisuuksien tekemiseksi todeksi. Kirja on suunnattu kehitys-, energiatutkimuksen sekä kestävän kehityksen opiskelijoille ja tutkijoille, kehitysjärjestöjen ja valtionhallinnon asiantuntijoille ja päättäjille.

Omassa artikkelissaan Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen projektitutkija ja tohtorikoulutettava Joni Karjalainen kirjoittaa off-grid -aurinkosähköalan kehityksestä Itä-Afrikassa, kuvaa 2010-luvun startup-buumia sekä ilmiön innovaatio- ja yritystoiminnan avainhaasteita, osaamistarpeita sekä tulevaisuuden näkymiä.

  • Karjalainen, Joni & Byrne, Rob (2021) Moving forward? Building foundational capabilities in Kenyan and Tanzanian off-grid solar PV firms. In Lema, R., Andersen, M., Hanlin, R. & Nzila, C. (eds.) Building Innovation Capabilities for Sustainable Industrialisation: Renewable electrification in developing economies. Earthscan: Routledge, p. 181–204. DOI: 10.4324/9781003054665-9/

Routledgen julkaisema kirja on tilattavissa verkossa sekä saatavilla sähköisesti open access -muodossa.


 

Luotu 22.11.2021 | Muokattu 22.11.2021