Uusia tietokantoja sosiaalitieteiden ja psykologian aloilla

21.01.2020

Kirjasto on hankkinut käyttöön ProQuestin tietokannat Social Work Online ja Psychological Experiments Online.

Social Work Online –tietokanta yhdistää sekä video- että kirja- ja lehtiaineistoa. Videoita on 140 kpl ja tekstiaineistoa 50 000 sivua. Kirjat ja lehdet aukeavat kätevästi pdf:nä. Videoaineisto sisältää dokumenttiohjelmia, luentoja, esitelmiä, haastatteluja sekä asiakaskohtaamisia ja antaa mahdollisuuden tutustua sosiaalityöntekijän jokapäiväiseen käytännön työhön. Aihepiireinä ovat lapset ja perheet, ikäihmiset, kriisit ja trauma, maahanmuutto, moninaisuus, koulumaailma, sosiaalityö, riippuvaisuudet, mielenterveys ja terveydenhoito.

Psychological Experiments Online on multimediatietokanta, jonka avulla pääsee tutustumaan yli 30 1900- ja 2000 –luvun tärkeimpään psykologiseen kokeeseen, mm. Stanfordin vankilakokeeseen, Pavlovin koirakokeeseen ja Milgramin tottelevaisuuskokeeseen. Tietokannassa on 91 videota sekä alkuperäisistä kokeista että uudemmista kokeiden toistamisista.  Videomateriaalin lisäksi löytyy 45 000 sivua arvokasta ja vaikeasti löydettävää alkuperäisaineistoa, kuten kokeisiin osallistuneiden muistiinpanoja, psykologien kirjeitä, valokuvia ja lehtiartikkeleita.

Tutustu tarkemmin ProQuestin oppaan kautta: https://proquest.libguides.com/turku

Luotu 21.01.2020 | Muokattu 21.01.2020