Valtiosääntöidentiteetti puhutti Caloniassa

03.05.2013

Kymmenet valtiosääntö- ja eurooppaoikeuden tutkijat kokoontuivat kaksipäiväiseen kansainväliseen seminaariin Caloniaan, oikeustieteelliseen tiedekuntaan, keskustelemaan kansallisista valtiosääntöisistä identiteeteistä. Valtiosääntöidentiteettien hahmottelu mahdollistaa itsereflektiivisen suhteen menneisiin käytäntöihin ja niihin malleihin, jotka historiallisesti ovat suodattuneet osaksi valtiosääntöä.

Tiedekunnassa järjestettiin 16.–17.4.2013 valtiosääntöidentiteettiä eri suunnilta tarkastellut Constitutional Identity? -seminaari. Valtiosääntöidentiteetistä on etenkin monissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa käyty viimeisen kymmenen vuoden aikana runsaasti keskustelua.

Nykyisin ajankohtainen keskustelu liittyy erityisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4(2) artiklaan ja unionituomioistuimen viimeaikaiseen oikeuskäytäntöön. Kysymys kansallisten, mukaan lukien valtiosääntöisten, erityispiirteiden elintilasta suhteessa ylikansallisiin periaatteisiin ja käytäntöihin sekä ennen kaikkea niiden keskinäisestä vuorovaikutuksesta on kaiken kaikkiaan noussut aiempaa polttavammaksi kysymykseksi.

Kahden päivän aikana pidetyt korkeatasoiset esitykset tarjosivat kiinnostavia näkökulmia valtiosääntöidentiteetin hahmottelulle erityisesti pohjoismaisessa valtiosääntöajattelussa ja käytännössä. Seminaarissa oli useiden kotimaisten ja pohjoismaalaisten puhujien lisäksi puhujina professori Anneli Albi (Kentin yliopisto) ja professori Leonard Besselink (Amsterdamin yliopisto).​

Lisää seminaarista

 

Luotu 03.05.2013 | Muokattu 03.05.2013