Varsinais-Suomen Kulttuurirahastosta yliopistolaisille 549 000 euroa

06.05.2015

Suomen kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahaston jakoi apurahoina 956 500 euroa. Summasta 549 000 euroa jaettiin Turun yliopistolaisille. Niistä suurimmat, 28 000 euroa, saivat Mika Hämäläinen oikaisutoimenpiteitä ja oikeudenmukaisuutta urheilusuorituksissa ja koulutuksessa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen sekä Anni Kauko aitotumallisten elämän alkuperää käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen.

​Apurahan saaneet Turun yliopistolaiset

Hum. kand. Ilari Aalto Turun keskiaikaista kaupunkirakentamista käsittelevään pro gradu -työhön, 4 000 euroa.

Aikavaellus ry Aikavaellus-reitin kehittämiseen, Länsivoima Oyj:n rahastosta 3 000 euroa.

Fil. maisteri Jaakko Antikainen musiikin kielentämistä ja äänen kuvailua suomen kielessä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Huhtamäki Oyj:n rahastosta 12 000 euroa.

M.A. Natasa Bulatovic Trygg taidekopion käyttöä taiteentutkimuksessa käsittelevään väitöskirjatyöhön 24 000 euroa.

Kasvatust. maisteri Sanna Böling CP-vammaisten lasten ja nuorten elämänlaatua käsittelevään väitöskirjatyöhön, Lastenrahastosta 14 000 euroa.

M.Sc. Bhushan Gadgil sähköisten värinäyttöjen kehittämistä viologen-yhdisteillä käsittelevään väitöskirjatyöhön 2 000 euroa.

Fil. maisteri Kirsi Gröndahl-Yli-Hannuksela hinkuyskän rokotevasteita ja infektioalttiutta käsittelevään väitöskirjatyöhön, Terttu Enckellin rahastosta 6 500 euroa.

M.Sc. Cecilia Hagert reuman syntymekanismeja käsittelevään väitöskirjatyöhön, Laina ja Aarne Alitalon rahastosta 20 000 euroa.

Lääket. lis. Kjell Helenius keskoshoidon keskittämistä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Lastenrahastosta 10 000 euroa.

Lääket. lis. Ville Huovinen ylipainon ja lihasvoimaharjoittelun vaikutusta luun terveyteen käsittelevään väitöskirjatyöhön, Laina ja Aarne Alitalon rahastosta 4 000 euroa.

Valtiot. maisteri Mika Hämäläinen oikaisutoimenpiteitä ja oikeudenmukaisuutta urheilusuorituksissa ja koulutuksessa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen 28 000 euroa.

Fil. maisteri Emilia Karppinen kaupunkisuunnittelun ammattimaistumista 1900-luvun alun Suomessa käsittelevään väitöskirjatyöhön 24 000 euroa.

Fil. tohtori Anni Kauko aitotumallisten elämän alkuperää käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen 28 000 euroa.

Lääket. lis. Otto Kauko kasvunestäjäproteiini PP2A:n vaikutuksia ja syöpälääkkeiden tehoa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Perttelin Aaltosten rahastosta 6 500 euroa.

Fil. maisteri Matias Knuuttila androgeenituotannon säätelyä eturauhassyövässä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Perttelin Aaltosten rahastosta 24 000 euroa.

Lääket. lis. Jukka Koffert tyypin 2 diabeetikoiden suoliston aineenvaihduntaa  käsittelevään väitöskirjatyöhön, Hertta ja Veikko Valtosen rahastosta 12 000 euroa.

Kasvatust. maisteri Erkka Laine mobiilioppimisympäristöjä ja oppilaan kiinnostusta luonnontieteisiin käsittelevään väitöskirjatyöhön 12 000 euroa.

Fil. maisteri Liisa Lalu 1970-luvun nuortaistolaista liikettä ja naisten toimijuutta siinä käsittelevään väitöskirjatyöhön 12 000 euroa.

Valtiot. maisteri Viivi Lanne eronneen miehen sosiaalisia verkostoja ja erosta selviytymistä käsittelevään väitöskirjatyöhön 12 000 euroa.

Valtiot. maisteri Kimmo Makkonen eduskunnan täysistuntojen kuntapuhetta käsittelevään väitöskirjatyöhön, Turun Sanomien rahastosta 12 000 euroa.

Fil. maisteri Johannes Merilahti reseptorityrosiinikinaasien katkeamisen karakterisointia käsittelevään väitöskirjatyöhön, Perttelin Aaltosten rahastosta 
10 000 euroa.

M.Sc. Jongyun Moon TiO2-nanorakenteeseen perustuvaa sensoria käsittelevään väitöskirjatyöhön, Uuden Teknologian Säätiön apurahana 10 000 euroa.

Fil. maisteri Eveliina Munukka suolistomikrobiston koostumuksen ja toiminnallisuuden yhteyttä metabolisiin sairauksiin käsittelevään väitöskirjatyöhön, Hertta ja Veikko Valtosen rahastosta 24 000 euroa.

Fil. maisteri Jarkko Niemelä syövän sädehoitoa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Perttelin Aaltosten rahastosta 24 000 euroa.

Oikeust. ja valtiot. tohtori Johanna Niemi pohjoismaisen prosessioikeuskonferenssin järjestämiseen, Mauno Koiviston apurahana 7 500 euroa.

Fil. tohtori Paavo Oinonen median julkista palvelua muuttuvassa toimintaympäristössä käsittelevän teoksen kirjoittamiseen, Turun Sanomien rahastosta 9 500 euroa.

Terveystiet. maisteri Johanna Olli kehityshäiriöisten lasten osallisuutta tukevaa hoitotyön mallia käsittelevään väitöskirjatyöhön, Terttu Enckellin rahastosta 18 000 euroa.

Lääket. kand. Jussi Palomäki geneettistä syövän hoitoa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Hertta ja Veikko Valtosen rahastosta 12 000 euroa.

Fil. tohtori Mikko Pelto liiketunnistimien tehokasta sijoittelua käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Rakennustoimisto Ruolan rahastosta 11 500 euroa.

Fil. tohtori Pia Rantakari ja työryhmä verisuonten endoteelisolujen läpäisevyyden säätelyä käsittelevään tutkimukseen, Hertta ja Veikko Valtosen rahastosta 12 000 euroa.

Fil. tohtori Marjatta Raudaskoski fluoresoivilla merkkiaineilla leimattuja tumia ja proteiineja elävässä kantasienten rihmastossa käsittelevään tutkimukseen 4 000 euroa.

Fil. tohtori Suvi Ruohonen tyypin 2 diabeteksen ja lihavuuden hoitoa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Hertta ja Veikko Valtosen rahastosta 14 000 euroa.

Dosentti Suvi Salmenniemi Spaces and tactics of politics -konferenssin järjestämiseen, Mauno Koiviston apurahana 1 500 euroa.

Fil. maisteri Noora Salmi Alzheimerin taudin varhaista havaitsemista käsittelevään väitöskirjatyöhön, Terttu Enckellin rahastosta 12 000 euroa.

Fil. maisteri Nils Sandman painajaisten yleisyyttä, riskitekijöitä ja seurauksia käsittelevään väitöskirjatyöhön, A. A. Sakreliuksen rahastosta 12 000 euroa.

Lääket. kand. Emmi Suomela rasvamaksan riskitekijöitä ja esiintyvyyttä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Hertta ja Veikko Valtosen rahastosta 10 000 euroa.

Dipl.ins. Jarmo Teuho PET-kuvantamista käsittelevään väitöskirjatyöhön, Hertta ja Veikko Valtosen rahastosta 24 000 euroa.

Fil. maisteri Jukka Vahlo digitaalista pelaamista kulttuurisena tunnekokemuksena käsittelevään väitöskirjatyöhön 12 000 euroa.

Fil. maisteri Katja Vuokko kirjallisuuden suomentamista käsittelevään väitöskirjatyöhön, Huhtamäki Oyj:n rahastosta 12 000 euroa.

Professori Jukka Westermarck soluviestintää käsittelevän kansainvälisen kongressin järjestämiseen, Mauno Koiviston apurahana 5 000 euroa.

Fil. maisteri Maria Yli-Renko kuolleisuus- ja hedelmällisyysvalinnan vaikutusta persoonallisuuden evoluutioon käsittelevään väitöskirjatyöhön 12 000 euroa.


EH

Luotu 06.05.2015 | Muokattu 06.05.2015