Vihreät kuljetusratkaisut kilpailueduksi

12.10.2023

Logo

Turun yliopiston kauppakorkeakoulu on käynnistänyt kaksivuotisen tutkimushankkeen vihreää siirtymää tukevien kuljetuskonseptien kehittämiseksi. GreenConnect- projektissa tutkitaan sekä meri- että maakuljetusten muodostamien kuljetusketjujen mahdollisia päästövähennyskeinoja, parannetaan hiilidioksiidipäästöjen laskentamalleja- ja tarkkuutta sekä tutkitaan vähäpäästöisyydestä syntyvän kilpailuedun merkitystä yrityksille.

Kuljetussektorin päästöjen vähentämiseksi on valmisteilla useita säädöksiä muun muassa kansainvälisessä merenkulkujärjestö IMO:ssa sekä Euroopan unionissa. Samalla kuljetusalan yritykset valmistautuvat monin tavoin lähivuosina käyttöönotettaviin päästövähennysmekanismeihin ja raportointikäytäntöihin sekä myös uusiin teknologioihin ja polttoaineratkaisuihin. Kuljetusasiakkaille uusi lainsäädäntö merkitsee muun muassa sen käyttämien kuljetuspalveluiden päästöjen raportointia. Päästötiedoista on tulossa entistä läpinäkyvämpiä ja merkityksellisiä. Ympäristöhyötyjen ohella tähän kehitykseen liittyy myös merkittäviä liiketoiminnallisia mahdollisuuksia kuljetusketjujen kaikille osapuolille.

Kauppakorkeakoulun tutkimus keskittyy erityisesti markkinaehtoisiin, vihreisiin kuljetusratkaisuihin, joiden päästövähennykset olisivat markkinastandardeja ja tulevaa lainsäädäntöä kunnianhimoisempia. Nämä auttaisivat paitsi nopeuttamaan vihreää siirtymää, myös luomaan yrityksille kilpailuetua ja erottautumaan markkinoilla.

Kauppakorkeakoulun kumppaneina tutkimushankkeessa toimii yhdeksän alan johtavaa yritystä ja kuljetusasiakasta: Ahola Transport, CMA CGM, ESL Shipping, Finnlines, Gasum, P2X Solutions, SSAB, UPM-Kymmene sekä Wärtsilä. Osana hanketta, kauppakorkeakoulu kehittää yhdessä yritysten kanssa konkreettisia ratkaisuja kolmelle eri kuljetusmuodolle: kuivalastien (bulk) kuljetuksiin, rekka- ja perävaunuliikenteeseen sekä konttiliikenteeseen.

Tutkimushanketta rahoittavat Business Finland, yritykset ja Turun yliopisto, ja sen kokoluokka on 800.000 euroa. Tutkimushanke toteutetaan vuosina 2023-2025. Hanke on osa Wärtsilän koordinoimaa Zero Emission Marine (ZEM) -ohjelmaa (https://www.zemecosystem.com).

Katso myös projektia koskeva mediatiedote täältä: 

Luotu 12.10.2023 | Muokattu 16.10.2023