Vuoden KiVa kouluksi valittiin lahtelainen Kasakkamäen koulu

26.09.2013

Turun yliopistossa kehitettyä KiVa Koulu -toimenpideohjelmaa hyödyntävä Kasakkamäen koulu on tehnyt systemaattista ja esimerkillistä työtä kiusaamisen vähentämiseksi.

 

​Vuoden KiVa kouluksi 2013 on valittu Kasakkamäen koulu Lahdesta. Tällä kertaa KiVa Koulu -ohjelman tekemässä valinnassa kiinnitettiin huomiota erityisesti koulun pitkäjänteiseen kiusaamisen vastaiseen työhön ja KiVa Koulu -ohjelman monipuoliseen hyödyntämiseen.

KiVa Koulu -ohjelma on ollut kaikkien suomalaisten perusopetusta tarjoavien koulujen saatavilla syksystä 2009 lähtien, ja Kasakkamäen koulu on ollut mukana alusta asti. Niin oppilaat kuin henkilökuntakin ovat osallistuneet jokakeväisiin tilannekartoituksiin, joista koulut saavat palautteen omasta tilanteestaan ja siinä tapahtuneista muutoksista.

– Kasakkamäen koulussa on toteutettu KiVa-tunteja, pelattu ohjelmaan kuuluvia tietokonepelejä ja järjestetty selvittämiskeskusteluja kiusaamisen osapuolten kesken. Sekä oppilaat että opettajat ovat kokeneet kiusaamisen vastaiset toimet tehokkaiksi, ja hyvät tulokset näkyvät vuosittain kerätyssä tilannekartoitusaineistossa, kertoo toinen KiVa Koulu -ohjelman johtajista, professori Christina Salmivalli.

KiVa Koulu on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella Turun yliopistossa kehitetty kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma, jonka käyttäjiksi Suomessa on rekisteröitynyt noin 2 500 perusopetuksen koulua. Muutoksia kiusaamisen määrässä seurataan vuosittain kerättävän aineiston avulla.

Sekä kiusattujen että muita kiusaavien oppilaiden määrä on toimenpideohjelmaa hyödyntävissä kouluissa vähentynyt tasaisesti vuodesta toiseen. Vuodesta 2009 toisia kiusaavien määrä on vähentynyt 31 prosenttia. Kiusaamisen kohteeksi joutuneiden määrä on vähentynyt 19 prosenttia.

Lue lisää:

>> www.kivakoulu.fi

HA
Kuva: nick see

Luotu 26.09.2013 | Muokattu 07.07.2021