Yhdysvaltojen tutkimuksen instituutti perusteilla Turkuun

31.10.2012

Turun yliopiston yhteyteen perustettavan tutkimuskeskuksen tehtävänä on edistää sekä uutta tutkimusta että Suomen ja Yhdysvaltojen keskinäistä vuorovaikutusta.

 

​Rahoitusta hankkeelle haetaan sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta Suomesta ja Yhdysvalloista.

Turun yliopiston koordinoima valtakunnallinen instituutti kehittää ja toteuttaa tutkimushankkeita yhteistyössä suomalaisten yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Keskuksessa tehdään yhteistyötä myös vastaavien kansainvälisten tutkimuslaitosten kanssa

– Keskus koordinoi alan monitieteistä tutkimusta sekä vahvistaa opetuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen keinoin transatlanttista asiantuntemusta, keskuksen perustamista valmistelevan työryhmän puheenjohtaja, professori emeritus Keijo Virtanen sanoo

Virtasen mukaan 1600-luvulta alkanut vuorovaikutus suomalaisten ja Pohjois-Amerikan eri osia asuttaneiden ihmisten välillä on ollut sekä jatkuvaa että läheistä. Suomessa on vuosikymmenten saatossa syntynyt etenkin yliopistoihin tärkeitä tutkimus- ja opetuskeskittymiä, joissa paneudutaan niin historiallisiin kuin ajankohtaisiinkin kysymyksiin eri tieteenalojen näkökulmasta.

– Jatkuvuuden ja systemaattisen osaamisen kehittäminen ja koordinointi ovat tulevan instituutin keskeisiä vahvuuksia. Yhdysvaltojen jatkuvasti kasvava rooli maailman kehityksessä tekee instituutin työstä ajankohtaista Suomen ja koko Euroopan kannalta, Virtanen toteaa.

Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen on asettanut tutkimuskeskuksen perustamista valmistelevan työryhmän. Työryhmän puheenjohtajana toimii professori emeritus Keijo Virtanen. Työryhmän jäseniä ovat toimitusjohtaja Kristiina Helenius (AmCham Finland), professori Markku Henriksson (HY), professori Risto Hiltunen (TY), professori Auvo Kostiainen (TY), professori Ossi Lindqvist (UEF), VTT, ohjelmajohtaja Tapani Vaahtoranta (Uongozi Institute, Tansania), johtaja Ismo Söderling (Siirtolaisuusinstituutti), suurlähettiläs, puheenjohtaja Jukka Valtasaari (Suomi-Amerikka Yhdistysten liitto) ja professori Jarmo Virmavirta. Työryhmän sihteereinä toimivat dosentti Kimmo Elo (TY) ja FL Markus Kantola (TY).

Teksti: HB
Kuva: Lemsipmatt

Luotu 31.10.2012 | Muokattu 16.10.2020