Yhteinen valuutta vailla vahvaa perustaa

31.10.2012

Euroopan unionin tuomioistuimen tuomari Allan Rosas vertaa euroalueen kehitystä rakennustyöhön, jossa tehdään katto ennen kuin taloa on saatu pystyyn.

Tuomari Rosas pohti luennollaan euroalueen kriisin lähtökohtia ja laillisia näkökulmia. Rosas korostaa, ettei kriisi ole Euroopan unionin ensimmäinen, mutta se on pahimpia, joita EU on tähän asti kohdannut. Joidenkin arvioiden mukaan kriisejä tarvitaan, jotta unioni voi kehittyä, mutta Rosas näkee eriävien kansallisten intressien uhkaavan ratkaisu- ja kehityspyrkimyksiä.

Tähän mennessä unionissa on jo toteutettu joukko lakimuutoksia, jotka Rosasin mukaan olisivat vielä muutama vuosi sitten olleet ennenkuulumattomia. Voimakkaampia toimenpiteitä olisi kuitenkin tarvittu alun alkaen ja ennen yhteistä valuuttaa olisi pitänyt luoda vahvempi taloudellinen unioni.

- Euroopassa onkin käynnissä enemmän eurokriisi kuin velka- tai pankkikriisi. Euroalueella keskeisimpiä ongelmia on suuri epäluottamus sekä heikolle perustalle rakennettuun valuuttaan että unionin päätöksentekoon, jossa kriitikoiden mukaan on tehty liian vähän liian myöhään, Rosas pohti Euroopan tilaa.

Euroopan unionin tuomioistuimen tuomari Allan Rosas avasi Turku Law Schoolin lukuvuoden perjantaina 7.9. eurokriisiä käsittelevällä avajaisluennollaan. Tuomari Rosas on aikaisemmin toiminut julkisoikeuden apulaisprofessorina Turun yliopistossa sekä Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutin johtajana. Lisäksi hän on ollut perustamassa Turku Law Schoolia.

Tuomari Rosas piti nyt lajissaan ensimmäisen Turku Law School Lecturen, ja vastaisuudessa tarkoituksena on avata Turku Law Schoolin lukuvuosi kansainvälisten vaikuttajien luennoilla joka syksy. Turku Law School on perustettu turkulaisten korkeakoulujen yhteistyöorganisaatioksi vuonna 1993, ja siinä ovat mukana Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, Turun kauppakorkeakoulun yritysjuridiikan yksikkö sekä Åbo Akademin oikeustieteiden laitos.

Syksyn seuraava luennoitsijavieras oikeustieteellisessä tiedekunnassa on presidentti Tarja Halonen, joka luennoi 20.9. järjestettävässä Kestävän kehityksen seminaarissa. Presidentti Halonen on myös oikeustieteellisen tiedekunnan kunniatohtori.

Luotu 31.10.2012 | Muokattu 26.11.2012