Yli 20 uutta tutkimushanketta Turun yliopistoon Suomen Akatemian rahoituksen turvin

11.06.2013

Kevään hankerahoitushauissa Turun yliopiston suurimman rahoituksen sai professori Kalle-Antti Suomisen johtama tutkimusprojekti, jolle Suomen Akatemia myönsi lähes 700 000 euroa.

 

​Suomen Akatemia on tehnyt päätökset kevään 2013 hankerahoituksista. Kaikkiaan 22:lle Turun yliopiston tutkimushankkeelle myönnettiin rahoitukset.

Suurimman rahoituksen Turun yliopistossa sai vararehtori, professori Kalle-Antti Suomisen johtama tutkimushanke "Magnonit atomisessa spin-suunnatussa vetykaasussa", jolle myönnettiin lähes 700 000 euroa.

– Atominen vety matalissa lämpötiloissa on erinomainen kohde perustutkimukselle. Turun yliopistossa on alan kokeellisessa tutkimuksessa perinteitä: esimerkiksi dosentti Sergey Vasilievin tutkimusryhmä on tutkinut aihetta pitkään, Suominen kertoo.

Kaasuatomien elektronien magneettiset momentit eli spinit voivat aaltoilla yhtenä joukkona, ja tätä hallitaan magneettikentillä. Aaltoilun voimakkuutta kuvataan magnoneilla, joilla on hiukkasominaisuuksia. Näitä kartoitetaan nyt rahoitetussa tutkimusprojektissa, jossa yhdistyvät teoreettinen ja kokeellinen tutkimus.

Yli 500 000 euroa visuaalisen tajunnan mekanismeille

Akatemian toimikunnista viimeisenä, 11.6. rahoituspäätöksen teki kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta. Tässä haussa Turun yliopiston suurimman rahoituksen sai psykologian professori Antti Revonsuon johtama hanke Visuaalisen tajunnan mekanismit.

Hankkeessa tutkitaan sitä, miten näköinformaatio pääsee tietoisuuteen: miten näköärsykkeestä tuleva informaatio käsitellään aivoissa siten, että se muodostaa subjektiivisesti koetun tajunnansisällön.

Hankkeen tulokset auttavat ymmärtämään näkötajunnan syntymekanismeja sekä arvioimaan eri tietoisuusteorioiden uskottavuutta. Samalla hanke syventää ymmärrystämme tietoisuuden ja aivojen välisestä suhteesta. Tämä kysymys on nykytieteen ja filosofian keskeisimpiä tutkimuskohteita

Kliinisen tutkijanuran haussa puolet rahoituksista Turkuun

Hankerahoitusten lisäksi Akatemia on julkaissut valtaosan kevään "muista hauista". Kliinisen tutkijanuran haussa Turkuun tuli kahdeksasta rahoituksesta peräti neljä: kaksi TYKSin, kaksi Turun yliopiston tutkijoille.

Kliinisen tutkijanuran kolmivuotinen rahoitus on verrattavissa akatemiatutkijan rahoitukseen, jonka turvin tutkijat voivat keskittyä kliinisen työn ohessa tutkimukseen. Tässä haussa Turun yliopiston suurimman rahoituksen sai Riku Kiviranta. Hän tutkii osteoblastien merkitystä hematopoieettisten kantasolujen ja luuytimen syöpien säätelijänä.
 

Suomen Akatemian kevään 2013 rahoituspäätökset Turun yliopistoon: akatemiahankkeet ja "muut haut"

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta

Mähönen, Jukka Tapio: ECOHERENCE – Arvoristiriitojen sovittelu moninapaisessa yhteiskunnassa
01.09.2013–31.08.2016, 450 000 €

Rentola, Kimmo: Tulevaisuuden hahmottuminen Euroopan pohjoisella ulottuvuudella kylmän sodan päättyessä
01.09.2013–31.08.2017, 350 000 €

Revonsuo, Antti Tapio: Visuaalisen tajunnan mekanismit
01.09.2013–31.08.2017, 534 732 €

Salonen, Hannu Artturi: Vaikutusvalta sosiaalisissa verkostoissa
01.09.2013–31.08.2016, 450 000 €

Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta

Eeva, Raimo Tapio: Vitamiinien ja kalsiumin puutokset raskasmetalleille altistuneissa lintupopulaatioissa
01.09.2013–31.08.2017, 591 819 €

Tyystjärvi, Taina Kaarina: Syanobakteerien RNA-polymeraasit: koostumuksesta sopeutumismekanismien säätelyyn
01.09.2013–31.08.2017, 640 919 €

Wahlberg, Mikko Niklas: Perhosten massiivinen monimuotoistuminen: ilmaston muutosten ja hyönteis-kasvi-interaktioiden vaikutus 200 miljoonan vuoden aikana
01.09.2013–31.12.2015, 226 810 €

Zvereva, Elena: Luonnon valinta ja populaatiodynamiikka: lehtikuoriaisten väripolymorfian vaikutus populaation koon muutokseen
01.09.2013–31.08.2017, 580 810 €

Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta

Härmä, Harri: Organisk Bioelektronik: Detektering protein posttranslationell modifikation med jonmodulerad organisk elektronik
01.09.2013–31.08.2017, 338 180 €

Oja, Hannu: Epäparametriset ja robustit menetelmät funktionaalisille aineistoille
01.09.2013–31.08.2017, 647 788 €

Saarinen, Timo Juhani: Menneiden ilmastomuutosten tallentuminen vuosikerrallisiin järvisedimentteihin
01.09.2013–31.08.2017, 480 139 €

Solin, Olof: PET neuroradiolääkeaineiden elekrofiilinen ja nukleofilinen 18F-leimaus
01.09.2013–31.08.2017, 648 696 €

Suominen, Kalle-Antti: Magnonit atomisessa spin-suunnatussa vetykaasussa
01.09.2013–31.08.2017, 693 757 €

Takalo, Leo: Astrofysikaalinen tutkimus Pohjoismaisella kaukoputkella
01.09.2013–31.08.2015, 40 000 €

Tenhunen, Aarne Hannu Kristian: MANAGE: Tiedon ja sen prosessoinnin hallinta 3D-integroiduissa järjestelmissä
01.09.2013–31.08.2017, 498 390 €

Terveyden tutkimuksen toimikunta

Holmdahl, Rikard: Oxidative reglering av immunsystemet och ledinflammation
01.09.2013–31.08.2017, 450 000 €

Härkönen, Pirkko-Liisa: Levinneen hormoniresistentin prostatasyövän biologinen mallintaminen
01.09.2013–31.08.2017, 236 892 €

Knuuti, Matti Juhani: Hauraan plakin molekyylikuvantaminen – Uusien kuvantamisen biomarkkereiden kehitys ja niiden kliininen käyttö
01.09.2013–31.08.2017, 450 000 €

Muut haut

FinSynBio

Aro, Eva-Mari: Synteettisten hybridiorganismien suunnittelu ja tuottaminen uusiutuvan energian tarpeisiin
01.09.2013–31.08.2017, 334 488 €

Jones, Patrik Raymond: Biologisten säätelyverkkojen synteettinen kontrolli ja muokkaus
01.09.2013–31.08.2017, 275 205 €

Lamminmäki, Urpo: Solutehtaiden kohdennettu proteomiikka-analyysi
01.09.2013–31.08.2017, 289 102 €

Tieto- ja viestintäteknologian sovellukset lääketieteessä

Knuuti, Matti Juhani: Uusi useisiin elimiin soveltuva kvantitatiivinen kudosperfuusion mittausjärjestelmä
01.05.2013–30.04.2016, 360 000 €

Kliininen tutkijanura

Jartti, Tuomas (TYKS): Virusinfektiot ja astman puhkeaminen: kouluikään ulottuva seurantatutkimus
01.09.2013–31.08.2016, 200 388 €

Kiviranta, Riku (TY): Osteoblastien merkitys hematopoieettisten kantasolujen ja luuytimen syöpien säätelijänä
01.09.2013–31.08.2016, 186 986 €

Pajulo, Marjaterttu (TYKS): ”Fokus vanhemmuuden ytimeen”. Uuden työskentelytavan tutkimus ja käyttöönotto riskiperheiden hoidossa ja ennaltaehkäisevässä lasten ja perheiden mielenterveystyössä
01.09.2013–31.08.2016, 170 810 €

Saari, Teijo (TY): Imeväisten lääkehoidon yksilöllinen optimointi genomiikan ja kineettis-dynaamisten populaatiomallien avulla
01.09.2013–31.08.2016, 155 648 €

 

 
Hannu Aaltonen

Luotu 11.06.2013 | Muokattu 02.12.2020