Pelaaminen voi parantaa vanhusten fyysistä terveyttä (Väitös: MSc Aung Pyae, 14.2.2020, tietojenkäsittelytiede)

10.02.2020

Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan MSc Aung Pyae tarkasteli suomalaisen hiihtopelin hyödyntämistä vanhusten fyysisen ja toiminnallisen terveyden ylläpitämisessä. Lupaavat tutkimustulokset Suomesta ja Japanista antavat viitteitä siitä, että pelejä voitaisiin hyödyntää myös vanhusten kuntoutuksessa.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan fyysinen terveys on yksi vanhusten elämänlaadun indikaattoreista. Moderni tekniikka, kuten robotit ja muut apuvälineet, voivat auttaa parantamaan vanhusten fyysistä ja toiminnallista terveyttä. 

– Myös digitaaliset pelit ovat osoittautuneet lupaavaksi tavaksi parantaa ja tehostaa vanhusten liikuntaa. Jo markkinoilla olevat kaupalliset pelit, kuten Microsoft Kinect-Sports ja Nintendo Wii Sports -pelit, voivat esimerkiksi kehittää vanhusten liikuntakykyä ja tasapainoa, kertoo tohtorikoulutettava Aung Pyae Turun yliopistosta.

Pyaen väitöstutkimuksessa arvioitiin Turku Game Labin suunnitteleman ja kehittämän digitaalisen Skiing Game -pelin soveltuvuutta vanhusten fyysisen toimintakyvyn parantamiseen. Tutkimuksessa keskityttiin käyttäjien kokemusten laatuun sekä pelin helppokäyttöisyyteen ja hyödyllisyyteen. 

Hiihtopeliä testattiin 21 suomalaisvanhuksen kanssa, minkä lisäksi vertailutesti järjestettiin Japanissa 24 japanilaisvanhuksen kanssa. Tutkimustulokset osoittivat, että suomalaisvanhukset, jotka eivät olleet koskaan pelanneet digitaalisia pelejä ennen tutkimusta, kokivat pelin positiivisesti ja heidän motivaationsa käyttää sitä oli korkea. 

– Vaikka useimmilla heistä oli kielteisiä ennakkonäkemyksiä ja väärinkäsityksiä digitaalisista peleistä, testin jälkeen heidän asenteensa oli selvästi positiivisempi. Digitaalisiin peleihin pohjaavat harjoitukset siis oikeasti kiinnostavat vanhuksia, väittelijä kertoo.

Pelien käyttö tavanomaisen fyysisen harjoittelun ohella voisi Pyaen mukaan edistää vanhusten kunnon ylläpitoa. Tutkimuksessa havaittiin, että myös japanilaisvanhusten kokemukset olivat samanlaisia ja hiihtopeli sopi hyvin käytettäväksi myös Suomen ulkopuolella. 

– Tutkimustulokset tarjoavat mahdollisuuksia päätöksentekijöille ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka harkitsevat digitaalisten pelien käyttöä vanhusten kuntoutuksessa. Peleihin perustuvat interventiot voidaan toteuttaa ja ottaa käyttöön vanhuksille esimerkiksi vanhainkodeissa, kuntoutuksessa ja kotona, väittelijä sanoo. 

Tutkimus tarjoaa myös näkemyksiä siitä, miten tällaisia pelejä voidaan tuoda kansainvälisille markkinoille. Tämän lisäksi väitöskirja tarjoaa suosituksia pelisuunnittelun ja pelinkehityksen parantamiseksi.

***

MSc Aung Pyae esittää väitöskirjansa ”The Use of Digital Games to Enhance the Physical Exercise Activity of the Elderly: A Case of Finland” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 14.2.2020 klo 12 (Turun yliopisto, Agora, luentosali XX, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Tommi Mikkonen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena dosentti Jouni Smed (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on tietojenkäsittelytiede.

Väittelijän yhteystiedot: aung.pyae@utu.fi 

Luotu 10.02.2020 | Muokattu 10.02.2020